PMC Expert | การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่?
528
post-template-default,single,single-post,postid-528,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่?

การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่?

8.6.2 การตรวจสอบโครงร่าง (Layout inspection) และการทดสอบสมรรถนะ (Functional Testing)

การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบหรือทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่?

ตอบ

ใช่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ของ 8.6.2 ของ IATF 16949 [การตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection) เป็นการวัดขนาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงในบันทึกการออกแบบ] การตรวจสอบ(Layout inspection) เป็นการวัดและความต้องการมิติ การวัดประสิทธิภาพPerformance หรือการวัดวัสดุจะไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบ(Layout inspection)

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นปกติจะมีผลต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น PPAP หรือ PPA) และเกินขอบเขตของการตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection)

(Functional Testing) การทดสอบ / การตรวจสอบตามปกติจะ จำกัด เฉพาะการวัดสมรรถนะและการวัดวัสดุเช่นความทนทานหรือความต้านทานแรงดึงและไม่รวมถึงการวัดมิติ

หากลูกค้าไม่ได้กำหนดความถี่องค์กรจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบโครงร่าง

การตรวจสอบ (Layout inspection) และข้อกำหนดในการทดสอบการทำงาน(Functional Testing) ควรระบุไว้ในแผนควบคุม หากข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้ามีข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบและความต้องการในการทดสอบฟังก์ชัน) รวมอยู่ในแผนควบคุม8.6.2 การตรวจสอบโครงร่างและการทดสอบสมรรถนะ

 

ที่มา  IATF16949 FAQ.