PMC Expert | 3C แรงกดดัน 3C ที่มีต่อองค์กร
623
post-template-default,single,single-post,postid-623,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

3C แรงกดดัน 3C ที่มีต่อองค์กร

3C แรงกดดัน 3C ที่มีต่อองค์กร

3C แรงกดดัน  3C ที่มีต่อองค์กร

จากการที่โลกมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะมี ​ AI, Robotic, Big DATA, รวมถึง Internet ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อย่างอุตสหรรมยานยนต์ ก็มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตแทนแรงงานคน ในส่วนที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน หรือ ในส่วนที่คนเข้าไปทำงานแล้วอาจจะไม่ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์เอง ก็มีการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป  และ ระบบรถขับเคลื่อนได้เอง “เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and near-autonomous vehicles) จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริษัทจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เรามารู้จักการปรับตัวและแรงกดดันต่างๆที่เรียกว่า 3C กัน

3C มาจาก C= Company, C= Competitor, C= Customer

Company ด้วยการถามตัวเองว่าบริษัทของเราเสนออะไรให้กับลูกค้า เช่น ต้องการขายของราคาถูกแต่ปริมาณมาก ขายของที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Eco Product, ขายของที่มีมูลค่าเพื่ม Value Added Product เป็นต้น

Customer ด้วยการตอบให้ได้ว่าลูกค้าหลักของเราคือใคร ? เช่นเป็นอุตสาหกรรมไหน อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกลเกษตร หรือเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ถ้าอุตสาหกรรมยานยนต์เป์น (OEM, Tier1, Tier2) เช่นเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งลูกค้าหลักเราผลิตเครื่องยนต์ ทางบริษัทอาจจะต้องทบทวนแผนธุรกิจ  Midium Term Plan หรือ ​Long Term  Plan ใหม่เพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เนื่องจากการผลิตรถไฟฟ้าจะมาแทนที่รถที่เป็นเครื่องยนต์

Competitor ต้องอ่านกลยุทธ์ให้ขาด ต้องรู้ว่าคู่แข่งของเราเก่งอะไรและทำอะไรที่เราทำไม่ได้ หรือจะอยู่ในส่วนของตลาดไหน (Market Segment) เช่น เราเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นบริษัทคนไทย เวลาไป ​Bidding บ้างชิ้นส่วนที่เป็น  Global Model อาจจะBidding ชิ้นส่วนเป็น Global แล้วใช้ทั่วโลกซี่งบริษัทก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น หรือ บริษัทฝร้่งได้  เราก็เลือกที่จะ  Bidding รุ่นที่เป็นLocal  หรือที่เป็นระดับภูมิภาคแทนซึ่งอาจจะมีโอกาสในการแข่งขันได้ดีกว่า เพราะอาจจะสามารถแข่งขันได้ในเรื่องของ Cost  เราถูกกว่า บริการรวดเร็วตอบสนองได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ไป  Bidding  รุ่น  Accord, Civic แต่ไป  Bidding   รุ่น BRV, Mobilio, Brio แทน

สุดท้ายเราต้องหาโอกาสในการแข่งขันที่ เป็นตัวแปลที่สำคัญเช่น 3C อย่างที่เคยได้ยินสุภาษิตว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรีกษา และผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ