PMC Expert | 45 นิสัยสำหรับการทำงานแบบ โตโยต้า
615
post-template-default,single,single-post,postid-615,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

45 นิสัยสำหรับการทำงานแบบ โตโยต้า

45 นิสัยสำหรับการทำงานแบบ โตโยต้า

45 นิสัยสำหรับการทำงานแบบ โตโยต้า
_____________
 
บทที่ 1 นิสัยที่ทำให้พนักงานเติบโตขึ้น
 
1.เมื่อลูกน้องทำงานไม่ได้เรื่อง
นิสัยของคนโตโยต้า: จะให้ลูกน้องแก้ปัญหายากๆ เพื่อกระตุ้นให้ใช้ความคิด
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: โอดครวญว่าลูกน้องไม่มีความคิด
 
2.เมื่อหัวหน้ารู้ว่างานมีปัญหา
นิสัยของคนโตโยต้า: คิดหาทางแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกน้อง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: โยนปัญหาให้ลูกน้อง
 
3.เมื่อต้องการให้ลูกน้องทำตามคำสั่ง
นิสัยของคนโตโยต้า: อธิบายให้ลูกน้องเกิดความเข้าใจและยอมรับคำสั่ง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ใช้อำนาจบังคับให้ลูกน้องทำตามคำสั่ง
 
4.วิธีปฏิบัติกับลูกน้อง
นิสัยของคนโตโยต้า: คิดหาทางทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างสะดวก
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: คิดหาทางทำให้ลูกน้องทำงานอย่างแข็งขัน
 
5.งานมาตรฐานกับคู่มือการทำงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ให้ลูกน้องปรับปรุงงานมาตรฐานด้วยตัวเอง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้ลูกน้องทำตามคู่มือการทำงาน
 
6.เมื่อลูกน้องเกิดความไม่พอใจ
นิสัยของคนโตโยต้า: ให้ลูกน้องเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้ลูกน้องอดทนและคิดว่าเดี๋ยวก็ชินไปเอง 
 
7.วิธีรับมือกับอุบัติเหตุ
นิสัยของคนโตโยต้า: ไปยังที่เกิดเหตุทันที
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: คิดหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ที่ห้องประชุม
 
8.แนวทางในการสอนลูกน้อง
นิสัยของคนโตโยต้า: สอนลูกน้องให้เก่งกว่าตัวเอง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: สอนลูกน้องให้เชื่อฟังคำสั่ง
_____________
 
บทที่ 2 นิสัยในการกำจัดความสูญเปล่าได้
 
9.มุมมองเรื่องการค้นหาสิ่งของ
นิสัยของคนโตโยต้า: มองว่าการค้นหาสิ่งของทำให้เกิดความสูญเปล่า
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: มองว่าการค้นหาสิ่งของถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน
 
10.เมื่อนำเครื่องจักรมาใช้ในการทำงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ให้พนักงานทำงานที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำได้
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้พนักงานทำงานที่เรื่องเครื่องจักรก็สามารถทำได้
 
11.วิธีทำให้พนักงานรับรู้ถึงปัญหา
นิสัยของคนโตโยต้า: ใช้วิธีทำให้มองเห็นข้อมูลอย่างชัดเจน พนักงานจึงมองเห็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้วิธีให้ดูข้อมูลจากเอกสารที่เข้าใจยากพนักานจึงมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น
 
12.ขั้นตอนการปรับปรุงการทำงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ปรับปรุงโดยเริ่มจากการลด มุระ(ความไม่สม่ำเสมอ) มุริ(การฝืนทำ) และมุดะ(ความสูญเปล่า)
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ปรับปรุงโดยเริ่มจากการลด มุริ มุระ และมุดะ
 
13.การทำกิจกรรม 5ส
นิสัยของคนโตโยต้า: รักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ทำความสะอาดใหญ่ปีละ1-2 ครั้ง
 
14.การจัดทำเอกสาร
นิสัยของคนโตโยต้า: สรุปลงในกระดาษ A3 แผ่นเดียว
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: จัดทำเอกสารหนาเตอะ
_____________
 
บทที่ 3 นิสัยการลดต้นทุน
 
15.ผู้กำหนดราคาสินค้า
นิสัยของคนโตโยต้า: ลูกค้า
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: บริษัท
 
16.มุมมองเรื่องสินค้าคงคลัง
นิสัยของคนโตโยต้า: สินค้าคงคลังเปรียบเหมือน “ปีศาจร้าย”
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: สินค้าคงคลังเปรียบเหมือน “สมบัติ”
 
17.เมื่อบริษัทคู่ค้าเสนอขายสินค้าในราคาที่ถูกลง
นิสัยของคนโตโยต้า: รับซื้อในราคาที่สูงกว่านั้น
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: รับซื้อในราคานั้น
 
18.ฝ่ายที่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องการลดต้นทุน
นิสัยของคนโตโยต้า: ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันลดต้นทุน
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: การลดต้นทุนเป็นของฝ่ายผลิตเท่านั้น
 
19.เทคนิคการบริหาร
นิสัยของคนโตโยต้า: บริหารด้วยเทคนิคนินจา
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: บริหารด้วยเทคนิคการคำนวณ
 
20.วิธีดูข้อมูลตัวเลข
นิสัยของคนโตโยต้า: ไล่ดูตัวเลขไปทีละตัว
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ดูแต่ค่าเฉลี่ยเท่านั้น
 
21.วิธีทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี
นิสัยของคนโตโยต้า: ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่
_____________
 
บทที่ 4 นิสัยที่ทำให้เกิดความคิดดีๆ
 
22.เมื่อหัวหน้าสั่งให้แก้ไขปัญหายากๆ
นิสัยของคนโตโยต้า: คิดหา “วิธีแก้ปัญหา” จนสำเร็จ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: คิดหา “เหตุผลที่แก้ปัญหาไม่ได้”
 
23.มุมมองเรื่องชิ้นงานเสีย
นิสัยของคนโตโยต้า: ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ “จำนวนชิ้นงานเสียเหลือศูนย์”
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: คิดว่าการเกิดชิ้นงานเสียเป็นสิ่งที่หลักเลี่ยงไม่ได้
 
24.เมื่อลูกน้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาไม่ออก
นิสัยของคนโตโยต้า: ปล่อยให้ลูกน้องคิดหาคำตอบเองต่อไป
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: หัวหน้าบอกคำตอบให้ทันที
 
25.เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ตรวจสอบหา “สาเหตุ” ของความผิดพลาดแล้วรีบปรับปรุงแก้ไข
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ตรวจสอบหา “คน” ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้น
 
26.มุมมองในเรื่องการลองทำสิ่งใหม่ๆ
นิสัยของคนโตโยต้า: ตำหนิคนที่ไม่ออกไอเดียและไม่ลองทำสิ่งใหม่ๆ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ตำหนิคนที่ลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วเกิดความผิดพลาด
 
27.เมื่อปรับปรุงการทำงานแล้วผลลัพธ์กลับแย่ลงกว่าเดิม
นิสัยของคนโตโยต้า: ปรับปรุงการทำงานใหม่อีกครั้ง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: กลับไปใช้วิธีการทำงานแบบเดิม
 
28.เมื่อได้รับมอบหมายงานที่ยาก
นิสัยของคนโตโยต้า: ใช้ความรู้และความคิดในการทำงานนั้นให้สำเร็จ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ใช้ความรู้และความคิดเพื่ออธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถทำงานนั้นได้
_____________
 
บทที่ 5 นิสัยที่ทำให้องค์กรเติบโตขึ้น
 
29.ช่วงเวลาที่ใช้ปรับปรุงการทำงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ปรับปรุงตอนที่สภาพเศรษฐกิจดี
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ปรับปรุงตอนที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่
 
30.เมื่อเกิดปัญหาแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
นิสัยของคนโตโยต้า: หาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิม
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิม
 
31.เป้าหมายของบริษัท
นิสัยของคนโตโยต้า: ต้องเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลก
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ต้องเป็นบริษัทที่เหนือกว่าคู่แข่ง
 
32.การจัดลำดับขั้นตอนการปรับปรุงบริษัท
นิสัยของคนโตโยต้า: จัดลำดับขั้นตอนก่อนแล้วค่อยลงมือปรับปรุง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ลงมือปรับปรุงทันทีโดยไม่จัดลำดับขั้นตอนก่อน
 
33.เมื่อเครื่องจักรเสีย
นิสัยของคนโตโยต้า: ซ่อมแซม
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: เปลี่ยนแค่ชิ้นส่วนที่เสีย
 
34.การลงมือทำกับกาเตรียมตัว
นิสัยของคนโตโยต้า: เตรียมตัวอย่างดีก่อนลงมือทำ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ลงมือทำทันทีโดยไม่ได้เตรียมตัว
 
35.ระยะเวลาในการปรับปรุง
นิสัยของคนโตโยต้า: เมื่อปรับปรุงแล้วได้ผลก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ(ไคเซ็น)
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: เมื่อปรับปรุงแล้วได้ผลก็เลิกทำ
 
36.เป้าหมายในการปรับปรุง
นิสัยของคนโตโยต้า: ปรับปรุงเพื่อลูกค้า
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ปรับปรุงเพื่อบริษัทของตัวเอง
_____________
 
บทที่ 6 นิสัยที่ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น
 
37.วิธีแสดงความเห็นของตัวเอง
นิสัยของคนโตโยต้า: ถกเถียงอย่างมีเหตุผล
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: เห็นด้วยกับคนอื่นไปหมดทุกเรื่อง
 
38.การแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
นิสัยของคนโตโยต้า: ถ้ามีข้อมูลอะไรก็จะบอกฝ่ายอื่นรับรู้ด้วย
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: บอกข้อมูลให้คนที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันรับรู้เท่านั้น
 
39.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: สร้างโอกาสพูดคุยกับคนของฝ่ายต่างๆ
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: พูดคุยกับเฉพาะคนในฝ่ายเดียวกัน
 
40.วิธีปฏิบัติตัวเมื่อพบปัญหา
นิสัยของคนโตโยต้า: ทำให้ทุกคนมองเห็นปัญหาและช่วยกันหาทางแก้ไข
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ซ่อนปัญหาไม่ให้คนอื่นเห็น
 
41.การทำงานกับการคำนึงถึงคนอื่น
นิสัยของคนโตโยต้า: ทำงานโดยคำนึงถึงลูกค้าหรือคนที่ต้องทำงานต่อจากตัวเอง
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: สนใจแต่งานของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคนอื่น
 
42.วิธีสร้างผลงาน
นิสัยของคนโตโยต้า: ให้ทุกคนช่วยกันคิดและร่วมมือกันทำงาน
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้คนเก่งทำงานคนเดียว
 
43.เมื่อต้องเลือกใครสักคนออกจากทีม
นิสัยของคนโตโยต้า: เลือกคนที่เก่งที่สุดออกจากทีม
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: เลือกคนที่หัวแข็งและรับมือได้ยากออกจากทีม
(การนำคนเก่งออกจากทีม เพื่อลดการพึ่งพาคนเก่งของคนที่ไม่เก่ง ส่วนคนหัวแข็ง และคนที่รับมือได้ยาก ก็จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาช่วยทีมมากขึ้น)
 
44.เมื่อเห็นปัญหาของแผนกอื่น
นิสัยของคนโตโยต้า: บอกให้แผนกนั้นรู้
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ไม่บอกให้แผนกนั้นรู้เพราะว่าจะเป็นการก้าวก่ายงานกัน
 
45.เมื่อหัวหน้าถามว่า “เข้าใจหรือยัง”
นิสัยของคนโตโยต้า: ตอบว่า “เข้าใจ” และลงมือทำอย่างแข็งขัน
นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ตอบว่า “เข้าใจ” แต่ไม่ลงมือทำเพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง
 
 
ที่มา: หนังสือ นิสัยการทำงานที่ไม่ธรรมดาของโตโยต้า
วะกะมัตสึ โยะชิฮิโตะ ผู้เขียน
โยชุเกะ ผู้แปล
สำนักพิมพ์ WE LEARN