PMC Expert | 9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
525
post-template-default,single,single-post,postid-525,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) แตกต่างจากการตรวจสอบLayout Inspection อย่างไร?

ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของ IATF 16949 คำว่าผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึง “… ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ … ” ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มักมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมิติสมรรถนะ (การทำงาน) และวัสดุ

ดังนั้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบมิติ (Dimension) สมรรถนะ (การทำงาน) (Functional) แต่การตรวจสอบรูปแบบ Layout Inspection จะตรวจเฉพาะด้านมิติ หรือขนาดเท่านั้น

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สามารถตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการตามแนวทางที่ลูกค้าระบุ (เช่น VDA 6.5 Product Audit) ถ้ามี การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงข้อกำหนดในการบรรจุหีบห่อ  (Packaging) และการติดฉลาก (Labeling)

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับประเภทการตรวจสอบอื่น ๆ คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์มีความถี่และขอบเขตที่ระบุไว้ในโปรแกรมการตรวจสอบและขึ้นอยู่กับความเสี่ยง

 

ที่มา: IATF16949 FAQ Question 22