PMC Expert | 7 Step approach for AIAG VDA FMEA
744
post-template-default,single,single-post,postid-744,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

7 Step approach for AIAG VDA FMEA

7 Step approach for AIAG VDA FMEA

7 Step approach for AIAG VDA FMEA

Step1: Planning and Preparation

จุดประสงค์

เพื่อเป็นการกำหนด ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการใดจะรวมหรือจะไม่รวมในโครงการ FMEA

– การระบุโครงการ

– แผนโครงการ: (5T)

– การระบุ FMEA พื้นฐานพร้อมบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

 

Step 2: Structure Analysis

วัตถุประสงค์:

มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบุและแยกส่วนระบบการผลิตลงใน Process Items, Process step, Work Elements.

 

Step 3: Function Analysis

วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดเกี่ยวกับฟังก์ชัน / ความต้องการที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

 

Step 4: Failure Analysis

วัตถุประสงค์

ระบุสาเหตุความล้มเหลว (FC) ความล้มเหลว  (FM) และผลกระทบ (FE)

 

Step 5: Risk Analysis

วัตถุประสงค์: ประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินความรุนแรงการเกิดการตรวจจับการกำหนดการป้องกันและควบคุมการตรวจจับ

Step 6: Optimization

วัตถุประสงค์

– กำหนดการกระทำเพื่อลดความเสี่ยง

– การระบุการกระทำที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยง

– การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

– การดำเนินการแก้ไข และการปรับแก้เอกสารการปฏิบัติงาน

– การทำงานร่วมกันระหว่างทีม, ลูกค้า, ซัพพลายเออร์

 

Step 7: Risk Communication

วัตถุประสงค์:

สรุปและสื่อสารผลลัพธ์ของความล้มเหลวและผลกระทบ

 

 

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

Quality Management System Consultant and Trainer