PMC Expert | Andon
930
post-template-default,single,single-post,postid-930,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Andon

Andon

Andon คืออะไร
Andon เป็นระบบส่งสัญญาณที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างที่สำคัญ มันเป็นรูปแบบของการจัดการด้วยภาพ หรือสัญญาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณไฟ

มันใช้งานอย่างไร?

ในการผลิตไฟ Andon มักใช้ในสายการประกอบ ไฟสีที่แตกต่างกันใช้เพื่อส่งสัญญาณปัญหาและการกระทำที่ต้องการ ผู้ประกอบการอาจเปิด Andon เพื่อส่งสัญญาณว่ามีปัญหาในสายการประกอบ ในการตั้งค่าสำนักงานไฟสีแดง (Andon) อาจส่งสัญญาณว่าเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์เสีย

อย่างเช่นสัญญานไฟ Andon  เขียว เหลือง แดง อาจจะมีการกำหนดให้เหมาะสมกับการผลิตในกระบวนการนั้นๆได้

เช่นผู้เขียนไป Consult  ที่บริษัทหนึ่ง โดยเครื่องจักรเป็นเครื่องบดแป้งให้ละเอียดให้ได้ตามขนาด

หลังจากนั้นแป้งจะถูกไหลมาใส่ถุงแล้วชั่งน้ำหนักอัตโนมัติให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการ ที่บริษัทนี้มีสัญลักษณ์  Andon คือ

สีเขียว:   สีเขียวติดตลอดเครื่องจักรพร้อมที่ทำงาน   สีเขียวกระพริบเครื่องจักรกำลังทำงาน

สีเหลือง: สีเหลืองติดเครื่องกำลังชั่งน้ำหนักให้ได้ตามที่กำหนด

สีแดง: สีแดงติดตลอดเครื่องไม่สามารถทำงานได้


ในรถยนต์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์จะเป็นตัวอย่างของ Andons

Andons ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย สัญญาณ Andon จะแจ้งเตือนเพื่อให้คนขับรถต้องดำเนินการหรือแก้ไขอะไรบ้างอย่าง

เมื่อมีสัญญาณเตือนเช่นไฟเตือน Andon บนรถที่ส่งสัญญาณน้ำมันรถต่ำใกล้จะหมด  บ้างครั้งก็มีทั้งสัญญาณไฟและเสียง เช่นสัญญาณให้คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

 

 

ผู้เขียน

Sukhum Ratanasereekiat

ที่ปรีกษาระบบบริหารคุณภาพ

PMC Expert Co., Ltd.