PMC Expert | pmc-admin
3
archive,author,author-pmc-admin,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: pmc-admin

Training: Advance Product Quality Planning (APQP) (3rd Edition) การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า       ระยะเวลา :                            1 วัน   จุดประสงค์:                          หลักสูตรเป็นการอธิบายกระบวนการ APQP และการประยุกต์ใช้กระบวนการ APQP ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาทีม APQP     ผู้เข้าร่วมอบรม:              ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร และช่างเทคนิคที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดทำชิ้นส่วนใหม่หรือดัดแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการผลิต และการขออนุมัติจากลูกค้า   เนื้อหาหลักสูตร:         ภาพรวมและประโยชน์ของกระบวนการ APQP วิธีสร้างขั้นตอนการวางแผน APQP วิธีดำเนินการและสร้างเอกสารในระหว่างขั้นตอนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีดำเนินการและสร้างเอกสารในระหว่างกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ทำความเข้าใจและดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนกำลังการผลิต โปรแกรมเมทริกซ์ ความคาดหวังและแนวทางสำหรับ Gated Management การคัดเลือกผู้ขาย (Sourcing) , การประเมินผู้ขายที่มีความเสี่ยงสูง การวางแผนกำลังการผลิตโดยใช้ OEE การสอบย้อนกลับ การป้องกันความผิดพลาด...

แผนควบคุม (Control Plan) 1st Edition   แผนควบคุม (Control Plan) 1st Edition ระยะเวลาอบรม :                       1 วัน วัตถุประสงค์:                             เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแผนควบคุม (Control Plan) กลุ่มเป้าหมาย :                        ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร หรือ...

Pass Through Characteristics (PTC) “ส่งผ่านคุณลักษณะ” ชิ้นส่วนที่ผลิตจาก Supplier (Tier2) และส่งงานให้กับ Tier1 ซึ่งในงานนั้นมีบางจุดคุณลักษณะที่ทาง “tier 1” ไม่ได้ใช้ในระหว่างกระบวนการ แต่ถูกใช้โดย OEM ดังนั้น หากมีปัญหาด้านคุณภาพจากซัพพลายเออร์ “Tier 2” ปัญหาจะถูกตรวจพบเฉพาะใน OEM.   ตัวอย่างในรูป Supplier ทำเฟรมเหล็กส่งให้ Tier1, Tier1 ประกอบเครื่องเสียงลงไปในช่องของตัวเฟรม, หลังจากนั้นชุดเครื่องเสียงถูกส่งไป OEM เพื่อไปประกอบกับตัวรถโดยใช้สกรูยึดที่ตำแหน่งสี่รูของเฟรมเหล็กเข้ากับคอนโซลหน้ารถ สำหรับ รูทั้งสี่รูทาง Tier1 ไม่ได้มีการทดสอบหรือตรวจสอบ หรือใช้งานที่ Tier1. ลักษณะดังกล่าว  ถือว่ารูทั้งสี่รู เป็น  Pass Through Characteristics (PTC)...

Control Plan 1st Edition. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแผนการควบคุม* คืออะไร • ชี้แจงลิงก์ไปยังกระบวนการ APQP, Living Document • ชี้แจงข้อกำหนด (หัวข้อจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า) • ให้คำแนะนำโดยละเอียดถึงวิธีการพัฒนา ไม่ใช่แค่แบบฟอร์มในฟิลด์ • เพิ่มข้อกำหนด "การเปิดตัวอย่างปลอดภัย" ในขั้นตอนแผนการควบคุม • รวมการใช้คำแนะนำแผนการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นเลิศ Control Plan 1st Edition. What are the major changes to Control Plan*? • Clarify link to APQP processes, Living Document • Clarify Requirements (topics from lessons learned and Customer Specific Requirements) • Provides...

Robotic Process Automation (RPA) วันก่อนไป Audit บริษัททำกระทะที่นิคมแหลมฉบัง สิ่งที่ประทับใจมากคือที่บริษัทนี้จะให้ตั้งแต่ระดับวิศวกร ไปถึง ระดับผู้จัดการต้องทำ Project RPA ทุกคน. ก็เลยถามน้องที่ติดตาม Auditor ว่าทำProject อะไร น้องเป็น Engineer ใหม่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็เลยเขียน Program เกี่ยวกับการส่ง Aspect ให้กับแต่ละแผนกอัตโนมัติตามแผนที่วางไว้ในแต่ละแผนก เพื่อให้แต่ละแผนกทำการทบทวน Aspect ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้นแล้ว RPA คืออะไร????? RPA คือ ซอฟต์แวร์โรบอทที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ โดยที่มนุษย์เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ (Process) และขั้นตอน (Workflow) การตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานซ้ำ ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจาก human error และยังสามารถทำงานได้ตลอด...

กฎการทำงานด้านคุณภาพพื้นฐาน 13 ประการ 1. เช็คงานและความถูกต้องของป้าย Kanban (Tag and Traceability) 2. ทำงานให้จบขั้นก่อนก่อนทำการพักเบรค (One stop cycle). 3. ติดป้ายบ่งชี้ (Tag Identification) 4. ห้ามพูดคุยกัน หรือ โทรศัพท์ขณะกำลังปฏิบัติงาน (No cell phone during working) 5. แยกงานใส่กล่องแดง ติดป้ายสีแดง หรือ เขียนบ่งชี้ของเสียที่งาน (Control of Non- Conformity Product) 6. ตรวจสอบงานหัว กลาง ท้าย (First Middle End) 7. พี้นที่ปฎิบัติงานควรมีแต่อุปกรณ์สำหรับ ทำงาน ไม่ควรมีของกิน หรือน้ำบนโต๊ะทำงานหรือประกอบชิ้นงาน (Work station) 8. ปฎิบัติตามคู่มือการทำงาน...

ประเภทการตรวจติดตามชนิดต่างๆ (Types of audit)   การตรวจสอบระบบ (System Audit) การตรวจสอบประสิทธผลโดยรวมของระบบการจัดการอาจจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานการจัดการเช่น การตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ  (ISO9001)– ตรวจสอบระบบการจัดการด้านคุณภาพโดยตรวจสอบทุกกระบวนการที่อยู่ในองค์กร การตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ (IATF16949) - ตรวจสอบระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงจะมีข้อกำหนดทางด้าน  Technical Specification  เพิ่มเติมจากมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพทั่วไป ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ISO14001) - ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (ISO2200)- ตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ISO45001)– ตรวจสอบระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     การตรวจสอบกระบวนการ (Process audit) การตราจสอบประสิทธิผลของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยปกติจะตรวจกระบวนการที่อยู่ใน Control plan ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ จนไปถึงกระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้กับลูกค้า   การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product audit) เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ตลอดกระบวนการผลิตและจัดส่ง ซี่งโดยปกติก็จะสุ่มตรวจสอบขนาดมิติของชิ้นงาน สภาพผิวชิ้นงาน ป้าย การเพจกิ้ง รวมถึง Functionการใช้งาน   การตรวจสอบ ณ จุด Load งานก่อนส่งมอบสินค้า (Dock audit) การตรวจสอบ ณ...

การออกแบบ Fail Safe  คืออะไร? ในทางวิศวกรรม ระบบป้องกันความผิดพลาดเป็นคุณลักษณะการออกแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวบางประเภท การตอบสนองในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยต่ออุปกรณ์อื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อผู้คน ดังนั้น Fail Safe Design หมายถึงการออกแบบของระบบป้องกันหรือบรรเทาผลที่ไม่ปลอดภัยจากความล้มเหลวของระบบ นั่นคือถ้าและเมื่อระบบ "fail-safe" ล้มเหลว อย่างน้อยก็ยังคงปลอดภัยเหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดความล้มเหลว เนื่องจากความล้มเหลวหลายประเภทเป็นไปได้ จึงใช้โหมดความล้มเหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความล้มเหลว และแนะนำการออกแบบและขั้นตอนด้านความปลอดภัย   เช่น เครื่องตัดหญ้าและเครื่องเป่าหิมะมีคันโยกปิดมือที่ต้องกดค้างไว้ตลอดเวลา หากถูกปล่อย มันจะหยุดการหมุนของใบมีดหรือโรเตอร์ ประตูแบบใช้มอเตอร์ - ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ สามารถเปิดประตูด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ข้อเหวี่ยงหรือกุญแจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้แทบทุกคนสามารถผ่านประตูได้ จึงใช้การออกแบบ Fail Safe: ในภาวะไฟฟ้าดับ ประตูสามารถเปิดได้ด้วยข้อเหวี่ยงซึ่งจะอยู่ด้านล่างของมอเตอร์ด้วยกุญแจเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานต้องทำการไขกุญแจเพื่อปลดล็อคประตู แล้วผู้ใช้งานจึงสามารถขยับประตูได้ด้วยมือ   สุขุม รัตนเสรีเกียรติ IATF16949 Certified and Trainer....

เวลาอ่านโบรชัวร์ รถยนต์ จะมีคำว่าแรงม้า กับ แรงบิดที่บอกสมรรถนะของรถแล้ว แรงม้ากับแรงบิดต่างกันอย่างไร “แรงม้า” คืออะไร ? แรงม้า เป็นหน่วยการวัดกำลังค่าหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝั่งยุโรป ถูกคิดค้นโดย James Watt (เจมส์ วัตต์) วิศวะกรชาวสกอตแลนด์ โดยมี “ม้า” ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงหลักของมนุษย์ในสมัยนั้นเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งมีการคำนวนออกมาว่ากำลัง 1 แรงม้า จะสามารถยกของหนัก 550 ปอนด์ (250 กิโลกรัม) ขึ้นสูงจากพื้น 1 ฟุต (30.48 ซม.) ได้ 1 วินาที หรือเทียบเท่ากับกำลัง 745.7 วัตต์ BHP WHP PS kW ค่าเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ?...

จากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดของถุงลมนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งในประเทศไทย ซึ่งได้รับการยืนยันจากการชันสูตรว่าเกิดจากเศษโลหะของชิ้นส่วนถุงลมนิรภัยที่ตกมาตรฐาน ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) นั้น สภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ ให้ทำการเปลี่ยนถุงลมยี่ห้อนี้ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิต ให้กับผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ ยังมีรถยนต์ในไทยที่ยังมีการใช้งานอยู่ กว่าหกแสนคันที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยอันตรายนี้ ได้แก่ ฮอนด้า บีเอ็มดับบลิว นิสสัน โตโยต้า มิตซูบิชิ มาสด้า เชฟโรเลต และฟอร์ด ที่ได้มีการขายรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยอันตรายยี่ห้อดังกล่าวในประเทศไทยมากว่าสิบปี เร่งดำเนินการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เหตุการณ์การเสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) นั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และได้มีการเรียกคืนรถจำนวนเกือบ 100 ล้านคันเพื่อเปลี่ยนถุงลมนิรภัยตั้งแต่ปี 2551 ส่วนในประเทศไทยนั้น มีการขายรถหลายยี่ห้อ หลายรุ่น กว่า 1.7 ล้านคันที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดังกล่าว และได้มีการเรียกคืนเพื่อเปลี่ยนถุงลมไปแล้ว แต่ยังมีรถถึงหกแสนคันที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนถุงลม “ขอแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบถึงอันตราย และขอให้รีบดำเนินการตรวจสอบว่ารถของตัวเองเป็นรุ่นที่ต้องถูกเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์สภาองค์กรของผู้บริโภค www.tcc.or.th(หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง)...