PMC Expert | pmc-admin
3
archive,paged,author,author-pmc-admin,author-3,paged-4,author-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: pmc-admin

มารู้จัก DFA and DFM กัน   ตามข้อกำหนด IATF16949:2016 8.3.2.1 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา กิจกรรมที่ต้องใช้แนวทางการใช้ความคิดที่มาจากหลากหลายสายงานได้แก่ b)กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ตัวอย่างเช่น DFM และ DFA) เช่น การพิจารณาการใช้ทางเลือกอื่นของการออกแบบและกระบวนการผลิต   DFM = Design for manufacturing การออกแบบอย่างไรให้ผลิตง่ายๆต้นทุนในการผลิตต่ำ DFA = Design for Assembly การออกแบบอย่างไรให้ประกอบง่ายๆ เช่นวิธีการประกอบง่ายลง หรือ จำนวนชิ้นในการประกอบง่ายลง   มาดูตัวอย่างการผลิตใหม่ของ Tesla กันในเรื่อง DFM, DFA   เทสลาและการหล่อขนาดใหญ่ (Tesla and massive casting)   ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Tesla มุ่งเน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วนหล่อที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิต   เราเห็นผลลัพธ์แรกของความพยายามนั้นที่ส่วนล่างของโมเดล Y   จากชิ้นส่วนโลหะงาน Press 70 ชิ้น แล้วต้องนำมาทำการ Spot Welding...

NC (Nonconformity product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งข้อกำหนดอาจจะได้มาจากข้อกำหนดของลูกค้า หรือ ข้อกำหนดด้านกฏหมาย (A nonconformity is any failure to meet a requirement. A requirement can be customer’s, statutory or regulatory) (ISO 9001:2015/ IATF16949:2016 Requirement 8.7 Control of nonconforming outputs) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอาจจะมีการจัดการได้หลายวิธีเช่น ขอลูกค้าอนุมัติใช้เป็นพิเศษ   (IATF16949:2016 Requirement8.7.1.1 Customer authorization for concession) Rework ทำการซ่อมชิ้นส่วนให้กลับคืนมาได้ตามข้อกำหนด  (IATF16949:2016 Requirement 8. 7. 1.4 Control...

Push and Pull System คืออะไร???? ระบบผลัก (Push Production System): บริษัท ที่ใช้ระบบผลักจะคาดการณ์ความต้องการและใช้กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เพื่อผลิตสินค้าและบริการล่วงหน้า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิด Just-in-Case การคาดการณ์นี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไปและจำเป็นต้องมีการกักตุนสินค้าคงคลัง แต่ก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มักจะมีงานอยู่ระหว่างดำเนินการ (WIP) หรือระยะเวลารอคอยนาน ระบบผลักดันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความไม่แน่นอนของความต้องการต่ำหรือมีความประหยัดในการที่จะผลิตครั้งเดียว Lot ใหญ่แต่ลดต้นทุนได้สูง ตัวอย่างเช่น การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นระบบผลักดันเนื่องจากไม่มีข้อจำกัด WIP ก่อนหน้านี้ สินค้าถูกผลิตภายใต้ตารางการผลิตหลักโดยไม่คำนึงถึงสถานะปัจจุบัน หรือการกำหนด Min Max Stock แล้วผลิตเติมเต็มเมื่อจำนวน Stock ถึง Minimum stock. ระบบดึง (Pull Production System): Pull System เป็นวิธีการผลิตแบบลีนที่ใช้กลยุทธ์ Just-in-Time ในการไม่ผลิตสินค้าจนกว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ แทนที่จะคาดการณ์ความต้องการระบบดึงจะสร้าง "ตามความจำเป็น" สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่ต้องรับมือกับความไม่แน่นอนของอุปสงค์สูง ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่ำ...

Run @ Rate มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตของแต่ละขั้นตอนสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าช่วงที่ทำการผลิต  Mass production   ทางองค์กรมีความสามารถในการผลิตได้จริงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ โดยในการผลิตจำนวนมากช่วงแรกทางองค์กรต้องตรวจสอบช่วง  Ramp up ว่าที่วางแผนไว้  จะสามารถผลิตได้ตามความต้องการที่สอดคล้องกับลูกค้าหรือไม่  จากที่เข้าไป   Consulting  บางองค์กรช่วงแรกยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต (ยังผลิตได้น้อย) เช่นกระบวนการประกอบ กระบวนการตัดเย็บผ้า/หนังเทียม หรือ กระบวนการที่ต้องใช้ทักษะของคนในการผลิต  กระบวนการเหล่านี้ยังต้องพึ่งพาความชำนาญของคน แต่เมื่อพนักงานมีทักษะมากขึ้น  (learning curve)  ก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้น   Run @ Rate ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทดสอบเครื่องจักร  อุปกรณ์ เช่น  Mould, Die, Jig, etc. และพนักงานการผลิตที่ได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า (CSR)   ดังนั้นการทำ Run @ Rate จึงต้องมีการผลิตให้มากพอที่จะมั่นใจว่าสามารถผลิตได้จริง ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ –     หนึ่งถึงแปดชั่วโมงการผลิตต่อเนื่อง–     จำนวน 300...

“PERMA model” หลักการที่ช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิต วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนเรื่อง PERMA model กับ พ.ญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) “เลี้ยงลูกนอกบ้าน  ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ PERMA  model ทฎษฎีเกี่ยวกับหลักการที่ช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิต Dr.Martin Seligman ผู้ริเริ่ม positive psychology หรือจิตวิทยาเชิงบวก ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้หลักการในการนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความหมาย และการเติมเต็มในชีวิต PERMA ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ P - Positive emotion อารมณ์ดี ชีวีตมีสุข การมีอารมณ์ในแง่บวก มองโลกในแง่ดี   สำหรับวันนี้ที่เข้าอบรมในช่วงแรกที่มีการทำ  work shop มีการสอบถามผู้เข้าสัมมนาว่าเมื่อลูกโตขึ้นต้องการอะไรหรือคาดหวังอะไรจากลูกบ้าง ไม่มีคนไหนตอบว่าอยากให้ลูกเรียนเก่งๆ หรืออยากให้ลูกเป็นหมอ  แต่ส่วนใหญ่ตอบว่าคล้ายๆกันว่าอยากให้ลูกเติบโตมาอย่างมีความสุข  สามารถแก้สถาณการณ์เอาตัวรอดได้ เป็นต้น  เมื่อถามต่อว่าเมื่อลูกเติบโตไปแล้วอยากให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั้น ลูกเราจะต้องมีความคิด หรือ พฤติกรรมอย่างไร หนึ่งในคำตอบที่ซ้ำๆกันก็คือ...

 หัวข้ออบรม เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001:2015   หัวข้อหลักสูตรอบรม: หลักการบริหารงานคุณภาพ และวงจร PDCA, ความแตกต่างระหว่าง QA กับ QC การกำหนด และความสัมพันธ์ของบริบทองค์กร นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ การเฝ้าติดตาม การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change control), รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม Engineering change. การจัดทำ Process Flow แผนการไหลของกระบวนการ และ แผนการควบคุมคุณภาพ Control Plan เทคนิคการเลือกเครื่องมือวัด และการควบคุมเครื่องมือวัด รวมถึงการสอบเทียบ เทคนิคการการจัดทำและควบคุมชิ้นงานตัวอย่าง Limit Sample, การควบคุมระบบตัวกั้นโง่ Pokayoke. รายละเอียดการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เทคนิคการสุ่มงาน AQL. การตรวจสอบงาน การรับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบระหว่างกระบวนการ การตรวจสอบงานก่อนการส่งมอบ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด NC, การบ่งชี้งานและการทวนสอบกลับ, การควบคุมงานซ่อมแซม (Rework) การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Problem...

OKRs ความหมายของ OKRs ย่อมาจาก Objective + Key Results Objectives คือวัตถุประสงค์หลัก เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน Key Results คือผลลัพธ์หลัก เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น   Key Result Key results เป็นการวัดว่า Objective ที่เราสร้างขึ้นแต่ละข้อนั้น จะทราบได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จ Key results จะเป็นตัววัดในเชิงปริมาณ ที่มีการกำหนดค่าเป้าหมายชัดเจน   การสร้าง Key Results (OKR) : Key Result  อาจจะวัดผลที่ Milestone  หรือ  Outcome  ก็ได้ Milestone Key results อาจจะเป็นการวัด Milestone Objective คือ จัดทำ Website เพื่อสนับสนุนการขาย Key...

JD (Job Description) คืออะไร   JD (Job Description) ภาษาไทยเรียกว่า ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานตำแหน่งงาน หรือ คำบรรยายลักษณะงาน / ใบพรรณนาหน้าที่งาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบรรยายลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน รวมถึงคุณสมบัติของคนที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนด   ส่วนประกอบที่อยู่ใน JD – ข้อมูลทั่วไป (Job Title): ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ชื่อตำแหน่งงาน แผนก ฝ่าย ผู้บังคับบัญชา ระดับตำแหน่งเป็นต้น – วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน หรือ ที่เรียกว่า Job Purpose   ตัวอย่าง Job Tittle   – ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นส่วนที่บรรยายลักษณะงานหลักที่จะต้องทำหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดำเนินงาน ซึ่งในบ้างกรณีก็อาจจะแบ่งส่วนงานนี้ออกเป็น 3 ส่วนคือ ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities), Key Activities คือกิจกรรมหลักที่ต้องทำ...

QC vs QA vs QS ความแตกต่างระหว่าง  QC, QA  และ QS   การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ตามนิยามของ ISO 8402: 1994 "Quality Control is the operational techniques and activities that are used to fulfil requirements for quality"การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC)  หมายถึง การควบคุมคุณภาพคือเทคนิคการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ Quality Control (QC) การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Standard) เพื่อความถูกต้องหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน หรือ สเปค  ดังนั้นเราจะเห็นว่าแผนก  QC ...

การบริหารเครื่องมือการผลิต และเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต การทดสอบและการตรวจสอบ   การบริหารและการดูแลเครื่องมือที่ช่วยในการผลิต (Production Tooling) มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการดูแลรักษาเครื่องจักรที่ในในการผลิต เพราะว่าถ้าเครื่องมือไม่พร้อมใช้งานก็อาจจะทำให้ไม่สามารถผลิตชิ้นงานส่งงานให้กับลูกค้า ซื่งอาจจะส่งผลต่อการส่งมอบ หรืออาจทำให้ลูกค้าหยุดการผลิตได้  หรือถ้าเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดชิ้นงานเสีย หรือ ความแม่นยำของงานไม่ได้ตามสเปคของลูกค้าที่กำหนด สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีการดูแลที่ดีพอก็อาจจะทำให้ผลการวัดผลิตภัณฑ์ได้ค่าไม่ถูกต้องหรือ ค่าที่ได้ในแต่ละครั้งมีความคาดเคลื่อนจากค่าจริง (Bias) ดังนั้นทางองค์กรควรจะต้องมีระบบการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การทดสอบและตรวจสอบ   เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตในการผลิตคืออะไร ? คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น กระบวนการ:  Plastic injection เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ Mould, กระบวนการ:  Press เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ Die, กระบวนการ:  Cutting เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ ใบมีด, กระบวนการ:  Machining เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ Cutting tool, กระบวนการ:  Aluminum Die Casting เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ Mould, กระบวนการ:  งานหล่อ  Metal Casting เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตคือ Pattern, กระบวนการ:  Painting...