PMC Expert | pmc-admin
3
archive,paged,author,author-pmc-admin,author-3,paged-5,author-paged-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: pmc-admin

ในฐานะ  QMR  หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องทบทวนเอกสารอะไรบ้าง หรือจะต้องเอกสารอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง?   สำหรับเอกสารที่อาจจะต้องทบทวนเพิ่มเติมได้แก่ Context of the organization อาจจะต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  External issue เพราะว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสำหรับ External Issue หรือปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นได้ทั้งอุปสรรค  และอาจจะเป็นโอกาสสำหรับบางองค์กร หรือบางธุรกิจ สำหรับหัวข้ออุปสรรค อาจจะเป็นหัวข้อเรื่องดังนี้ 1. การระบาดของ COVID 19 อาจจะส่งผลกระทบกับยอดขาย ทำให้คำสั่งซื้อลดลง   ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางองค์กรเองอาจจะต้องหาวิธีการอื่นๆในการเพิ่มยอดขาย เช่น 1.1  อาจจะต้องหาลูกค้าใหม่หรือเพื่มจำนวนลูกค้าให้มากขึ้นบางลูกค้าที่องค์กรยังไม่เคยติดต่อ ทางตัวแทนขายก็จะต้องหากลยุทธ์ในการขายหรือการตลาดเข้ามาช่วย เช่น 4P เป็นต้น 1.2หากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เคยมีแต่ลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ อาจจะต้องเพิ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร หรือเครื่องมือแพทย์มากขึ้น   1.3 หาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างเช่นเคยทำแต่โรงแรมก็มาเป็นร้านอาหารรวมถึงส่งอาหาร  Delivery เป็นต้น,  ธุรกิจ ทำตู้ไฟฟ้า  MDB  ขายก็มาทำเป็น  Turn...

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness   สำหรับข้อกำหนด  ISO9001: 2015  ได้มีการระบุให้ทางองค์กรมีการจัดตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ  บางครั้งในหลายๆองค์กรจะเรียกสั้นๆว่า  KPI. ซึ่งการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพควรจัดตั้งทั้งการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละกระบวนการ (Process)   ประสิทธิภาพ (Efficiency) กับ ประสิทธิผล (Effectiveness) ต่างกันอย่างไร ? ประสิทธิภาพ (Efficiency)  = Output/ Input x 100 ประสิทธิภาพจะเป็นการวัด งานที่เราทำได้เทียบกับทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปหรือป้อนเข้าไป โดยส่วนใหญ่ประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ Organization Need ประสิทธิผล (Effectiveness) = Outcome/Input x 100 ประสิทธิผลจะวัดจากผลลัพท์ที่ได้เทียบกับทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปหรือป้อนเข้าไป สำหรับประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  Customer Need.   ถ้าดูจากสูตร หรือ นิยามอาจจะยังเข้าใจยากอยู่เรามาดูตัวอย่างกัน เช่นเราเป็นเจ้าของร้านทำเค้ก ถ้าเราอยากจะวัดผลการทำงานพนักงานเราจะวัดหัวข้ออะไรบ้าง สิ่งที่เราก็ต้องการจากการทำงาน ก็คืออยากได้พนักงานที่แต่งหน้าเค้กได้เร็ว  และ ก็แต่งหน้าเค้กสวยด้วย   ดังนั้นถ้าเราจับเวลามาตรฐานการทำงาน โดยปกติพนักงานแต่งหน้าเค้กต้องแต่งหน้าเค้กได้วันละ 100 ชิ้นต่อวัน รับรับพนักงานใหม่มาใหม่หนึ่งคน  พนักงานใหม่สามารถแต่งหน้าเค้กได้ 80 ...

1. Konnyaku Stone Konnyaku Stone เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก แต่มีความสำคัญที่ใช้ในระบบการผลิตของโตโยต้าซึ่งใช้ในการทำให้แผงตัวถังเรียบก่อนที่จะทาสีและกำจัดความไม่สมบูรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่รู้จักกันในชื่อ "ลิ้นปีศาจ" และขนาดเท่ากำปั้นหิน Konnyaku ไม่ได้เป็นหิน แต่อย่างใดจริงๆแล้วมันทำจากเรซินที่มีเม็ดทรายละเอียด เมื่อหินถูกปัดไปบนพื้นผิวโลหะความไม่สมบูรณ์ที่นูนขึ้นเล็กน้อยหรือรอยฝุ่นจะถูกปัดออกหรือทำให้เรียบออก ความสำคัญของพาเนลที่ราบรื่นอย่างสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิตเช่นในร้านขายสี ก่อนที่แต่ละแผงจะถูกนำไปที่ร้านเชื่อม (ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการผลิต) สมาชิกของโตโยต้าจะต้องลงนาม 2.Poka-Yoke (English: mistake-proofing): Fail safe devices in the production process that automatically stop the line in case of an error. ระบบการผลิตของโตโยต้ามุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพสูงสุดและกระบวนการที่ปราศจากข้อบกพร่อง นั่นคือแนวคิดเบื้องหลัง Poka-Yoke Poka-Yoke (ภาษาอังกฤษ: การพิสูจน์ความผิดพลาด): อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่หยุดสายโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด Poka-Yoke เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่ช่วยให้สมาชิกโตโยต้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด (yokeru) (poka) โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อกำจัดข้อบกพร่องโดยการป้องกันแก้ไขหรือไฮไลต์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น - ตัวอย่างเช่นจิ๊กที่มีชิ้นส่วนสำหรับการประมวลผลอาจมีการแก้ไขเพื่อให้พวกเขาเท่านั้นในการจัดเรียงที่ถูกต้อง...

  เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ผู้รับรองจะมีการออกใบรับรอง และให้แสดงเครื่องหมายรับรอง โดยในส่วนของประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีที่ 3 แบบที่ 5 จัดเป็นการรับรองคุณภาพโดยบุคคลที่ 3 และมีการทดสอบแบบของผลิตภัณฑ์ ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ โรงงานที่ผลิต รวมทั้งมีการติดตามผลและได้ออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคาปัจจุบัน สมอ.ได้อนุญาตในแสดงเครื่องหมาย มอก.   1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้วซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลัก ประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น     2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและ สังคม...

มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) คืออะไร Standardized Work (WI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และจัดมาทำเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการปรับปรุงการทำงานใหม่ ทางองค์กรควรต้องกลับมาทบทวนมาตรฐานการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานใหม่และให้แน่ใจว่ามาตรฐานใหม่กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง ซึ่งบางครั้งเราจะได้ยินว่าเอกสารทำงานเป็นเอกสารมีชีวิต  (Living Document) Standardized Work สำหรับกระบวนการผลิตยังสามารถช่วยในการทำงานที่สำคัญ: 1. เป็นการกำหนดอัตราการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  (กำหนด Lead time  ในการผลิต) 2. กำหนดลำดับการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอัตราเวลาที่กำหนด  (Cycle time  ในแต่ละ Station) 3. มาตรฐานสินค้าคงคลังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตมีสินค้าคงคบงที่ผลิตได้อย่างราบรื่น (Inventory stock) ประโยชน์ของงานที่ได้มาตรฐานคืออะไร   ประโยชน์หลักของงานมาตรฐานคือ: 1.กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำงาน 2. สามารถใช้ในกการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ 3. ลดอุบัติเหตุอย่างบางข้อกำหนด เช่น   IATF16949  มีการระบุว่าจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือ กำหนดอุปกรณ์ที่จะต้องส่วมใสเพื่อความปลอดภัย PPE 4. พื้นฐานในการปรับปรุง 5.ลดความแปรปรวน 6.เพิ่มวินัยให้กับวัฒนธรรมการทำงาน 7.ส่งเสริมการแก้ปัญหา 8. เพิ่มการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กร ตามข้อกำหนด IATF 8.5.1.2 มาตรฐานการทำงาน มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานไว้ดังต่อไปนี้ a) ได้ถูกสื่อสารไปยังพนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและพนักงานเหล่านั้นมีความเข้าใจ (เช่นต้องมีการสอนงานให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้นๆเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการที่ระบุไว้ในคู่มือการทำงาน) b) ชัดเจนอ่านออกได้ (ตัวหนังสืออ่านง่าย ถ้าเขียนด้วยลายมือต้องอ่านออก...

5 Whys คืออะไร 5 Whys เป็นวิธีการเรียนรู้แบบลีนที่ใช้ในการหาสาเหตุของปัญหา โดยใช้คำถามซ้ำ“ ทำไม” และแต่ละคำตอบเป็นพื้นฐานสำหรับคำถามต่อไป กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงข้อสรุป เทคนิค 5 Whys ได้รับการพัฒนาโดย Sakichi Toyoda และถูกใช้โดยโตโยต้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแล้วเทคนิค 5 Whys ต้องการความเพียรและความมุ่งมั่นเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎสำหรับ 5 Whys มีอะไรบ้าง ในการดำเนินการอย่างถูกต้อง 5 Whys ผู้จัดการควรปฏิบัติตามกฎที่ดังนี้: ใช้กระดาษหรือไวท์บอร์ด ระบุปัญหาอย่างชัดเจนและให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจ ใช้กระบวนการทีละขั้นตอนเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระโดดไปสู่ข้อสรุป ระบุสิ่งที่เป็นสาเหตุไม่ใช่อาการ ใช้ตรรกะไม่ใช่อารมณ์ มุ่งเน้นไปที่การทำให้แน่ใจว่าคำตอบนั้นแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้มุมมองของลูกค้าเมื่อตอบคำถาม“ ทำไม” ข้อเท็จจริงและความรู้ควรเป็นพื้นฐานสำหรับแต่ละคำตอบ สิ่งที่สำคัญในการทำ  Why- Why  อันดับแรกคือการระบุปัญหาให้ชัดเจน และไม่เอาสาเหตุกับปัญหามาป่นรวมกัน สำหรับปัญหา  Claim/ Complaint   ที่เกิดขึ้นที่ลูกค่า เราอาจจะต้องหาสาเหตุ ทั้งสาเหตุของการเกิดปัญหา และ สาเหตุของการหลุดรอดว่าทำไม ถึงตรวจจับปัญหาไม่เจอ จนปัญหาหรือของเสียหลุดรอดไปถึงลูกค้า   สำหรับบางลูกค้านอกจากจะวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหา และ สาเหตุของการหลุดรอด แล้วยังต้องวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมเรามีระบบบริหารคุณภาพแล้วทำไมระบบบริหารงานคุณภาพจึงไม่สามารถดักจับสาเหตุการเกิดกับการหลุดลอดได้  ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า 3...

(7 Wastes) 7 ความสูญเปล่าคืออะไร ในการผลิตแบบลีน 7 ความสูญเปล่าหมายถึงสถานที่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้นในโรงงานการผลิต หรือ ในสถานที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ 7 Wastes ผู้ผลิตสามารถกำหนดได้ว่าพวกเขามีของเสียที่ไหนและสามารถปรับปรุงกระบวนการของพวกเขาในแต่ละพื้นที่ ความสูญเปล่า 7 ชนิดคืออะไร 7 ความสูญเปล่ามีดังนี้     1.การผลิตมากเกินไปหมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะต้องการ ในระบบการผลิตของโตโยต้าผลิตภัณฑ์จะผลิตก็ต่อเมื่อมีความต้องการของลูกค้า 2.การรอคอย. การรอหมายถึงเวลาระหว่างการดำเนินการหนึ่งกับการดำเนินการถัดไป 3.การขนส่ง การขนส่งไม่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการขนส่งมากเกินไปเพียงเพิ่มความเสี่ยงของข้อบกพร่อง 4.การทำกระบวนการมากเกินไป เช่นมีขั้นตอนที่มากเกินไป หรืออาจจะรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงเกินไปในการทำงานให้สำเร็จซึ่งสามารถประมวลผลได้โดยอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าและคุ้มค่าที่สุด 5.สินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น เป้าหมายคือการลดสินค้าคงคลังให้เป็นสิ่งที่จำเป็น 6.การเคลื่อนไหวที่มากเกินไป ควรลดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในกระบวนการผลิต 7.ข้อบกพร่อง การลดข้อบกพร่องเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุน   ผู้เขียน Sukhum Rattanasereekiat ที่ปรึกษา/Trainer for Quality Management System....

Total Quality Management (TQM) การจัดการคุณภาพโดยรวมคืออะไร การจัดการคุณภาพโดยรวมคือการที่องค์กรมุ่งเน้นในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป้าหมายคือการเพิ่มคุณภาพของทุกขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์ (Work flow) ขององค์กร ประวัติของการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM การจัดการคุณภาพโดยรวมเริ่มต้นในปี 1923 โดย Walter Shewhard ขณะที่เขาทำงานที่ Bell Telephone Laboratories ต่อมามันถูกใช้โดยผู้ผลิตญี่ปุ่นและนำไปใช้งานในปี 1980   หลักการจัดการคุณภาพโดยรวมคืออะไร? การจัดการคุณภาพโดยรวมมีหลักการสำคัญสองสามประการ: มุ่งเน้นลูกค้า เป้าหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวมคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้กับลูกค้าและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ กลยุทธ์. การจัดการคุณภาพโดยรวมต้องใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้วิธีการที่กำหนด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง. การประกันคุณภาพต้องใช้เวลาและจะต้องวิเคราะห์และปรับปรุงทุกปี   ส่วนประกอบของ TQM (Total Quality Management) 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด ดังนั้นการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือการสร้างผลประกอบการสูงสุดซึ่งก็ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า การให้ความสำคัญกับลูกค้าจะไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ลูกค้าจริงๆหรือที่เรียกว่า ลูกค้าภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวคลอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานที่อยู่ถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทำหน้าที่เป็น ผู้ที่ส่งมอบภายใน (Internal Supplier)...

Andon คืออะไร Andon เป็นระบบส่งสัญญาณที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อมีสิ่งผิดปกติหรือจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างที่สำคัญ มันเป็นรูปแบบของการจัดการด้วยภาพ หรือสัญญาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณไฟ มันใช้งานอย่างไร? ในการผลิตไฟ Andon มักใช้ในสายการประกอบ ไฟสีที่แตกต่างกันใช้เพื่อส่งสัญญาณปัญหาและการกระทำที่ต้องการ ผู้ประกอบการอาจเปิด Andon เพื่อส่งสัญญาณว่ามีปัญหาในสายการประกอบ ในการตั้งค่าสำนักงานไฟสีแดง (Andon) อาจส่งสัญญาณว่าเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์เสีย อย่างเช่นสัญญานไฟ Andon  เขียว เหลือง แดง อาจจะมีการกำหนดให้เหมาะสมกับการผลิตในกระบวนการนั้นๆได้ เช่นผู้เขียนไป Consult  ที่บริษัทหนึ่ง โดยเครื่องจักรเป็นเครื่องบดแป้งให้ละเอียดให้ได้ตามขนาด หลังจากนั้นแป้งจะถูกไหลมาใส่ถุงแล้วชั่งน้ำหนักอัตโนมัติให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการ ที่บริษัทนี้มีสัญลักษณ์  Andon คือ สีเขียว:   สีเขียวติดตลอดเครื่องจักรพร้อมที่ทำงาน   สีเขียวกระพริบเครื่องจักรกำลังทำงาน สีเหลือง: สีเหลืองติดเครื่องกำลังชั่งน้ำหนักให้ได้ตามที่กำหนด สีแดง: สีแดงติดตลอดเครื่องไม่สามารถทำงานได้ ในรถยนต์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์จะเป็นตัวอย่างของ Andons Andons ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย สัญญาณ Andon จะแจ้งเตือนเพื่อให้คนขับรถต้องดำเนินการหรือแก้ไขอะไรบ้างอย่าง เมื่อมีสัญญาณเตือนเช่นไฟเตือน Andon บนรถที่ส่งสัญญาณน้ำมันรถต่ำใกล้จะหมด  บ้างครั้งก็มีทั้งสัญญาณไฟและเสียง เช่นสัญญาณให้คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น     ผู้เขียน Sukhum Ratanasereekiat ที่ปรีกษาระบบบริหารคุณภาพ PMC Expert Co.,...

สำหรับองค์กรเองจำเป็นต้องตรวจกะกลางคืนหรือไม่? ถ้าตรวจควรตรวจหัวข้อ หรือ ข้อกำหนดอะไรบ้าง? สำหรับองค์กรที่ขอการรับรองมาตรฐาน  IATF16949   ในการทำ   Manufacturing Process Audit  จำเป็นต้องตรวจทุกกะการผลิต Requirement   ที่เกี่ยวข้อง (Requirement: 9.2.2.3 Manufacturing Process Audit :Within each individual audit plan, each manufacturing process shall be audited on all shifts where it occurs, including the appropriate sampling of the shift handover)วม   สำหรับหัวข้อที่ควรจะต้องตรวจหลักๆคือ 1.การประชุมหรือการสื่อสารระหว่างกะ Requirement   ที่เกี่ยวข้อง 7.4 Communication 2. ตรวจสอบตัวแทนด้านคุณภาพ ว่าใครคือต้วแทนด้านคุณภาพของแต่ละกะ และ ตัวแทนด้านคุณภาพทราบหรือไม่ว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง Requirement ...