PMC Expert | pmc-admin
3
archive,paged,author,author-pmc-admin,author-3,paged-7,author-paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: pmc-admin

ทำอย่างไรกรณีที่มีการย้ายที่อยู่ เมื่อโรงงาน (Site) ที่ผ่านการรับรองย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งใหม่ไซต์นั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการย้ายไซต์แบบเต็มหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้: กรณ๊ที่full site move -80% หรือมากกว่าของพนักงานถ่ายโอนจากไซต์ที่ผ่านการรับรองก่อนหน้านี้ไปยังสถานที่ใหม่ (เช่น“ พนักงาน” รวมถึงการจัดการการกำกับดูแลพนักงานฝ่ายผลิตโดยตรงและพนักงานสนับสนุน) -อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ใหม่เป็นอุปกรณ์เดียวกับในไซต์ที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้โดยไม่มีกระบวนการใหม่หรือมีการแก้ไข -ผลิตภัณฑ์เป็น (ที่) ที่สถานที่ใหม่คือ (เหมือนกับ) ที่ไซต์ที่ผ่านการรับรองก่อนหน้านี้โดยไม่มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ หากมีการใช้เงื่อนไขข้างต้นให้ทำตามขั้นตอนกระบวนการต่อไปนี้โดย CB: ดำเนินการตรวจสอบรับรอง Initial audit (ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความพร้อมขั้นที่ 1 (Stage)) ตรวจเหมือน Stage 2 เพื่อออกใบรับรอง แต่การคำนวนวัน ให้ใช้วันทำกับ Re certificate Man-day (จำนวนวันในการตรวจเป็น RC (Re certificate) จะน้อยกว่าวันที่ใช้ตรวจ Stage 2) CB ออกใบรับรองใหม่ให้กับลูกค้าที่มีอายุไม่เกินสาม (3)...

Covid-19 Team   หลายๆบริษัทช่วงที่ผ่านมามีมาตรการการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  บางองค์กรที่การจัดการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ หรือมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการป้องกันหรือคัดกรองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  ลองมาดูตัวอย่างทีมงาน Covid-19  กันว่ามีทีมอะไรบ้างและแต่ละทีมทำหน้าที่อะไรกันบ้าง บ้างองค์กรมีการแต่งตั้งทีม Covid เป็น 4  ทีม 1.ทีมสุขอนามัย จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย จัดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับโรงอาหารให้มีระยะห่างในการรอซื้ออาหารหรือรับอาหาร จัดโต๊ะนั่งให้มีระยะห่าง หรือกำหนดเวลาในการข้าวใหม่ให้มีช่วงเวลาพักหลายๆช่วงเนื่องจากสถานที่ทานข้าวอาจจะลดลงเนื่องจากต้องกำหนดระยะ  social distancing. จัดห้องน้ำให้มีระยะห่างสำหรับ อ่างล้างมือ โถปัสสวะ ดูแลรถยนต์ส่วนการของบริษัทโดยดูแลทำความสะอาดหลังจากการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำประกาศ เช่น ทำประกาศทาง Line, App - HR  ของทางบริษัท ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึง  Morning Talk  การประชุมประจำวัน จัดเตรียมมาตรการ  รายงานสถานการณ์  นำข้อมูลที่รัฐบาลแนะนำนำมาพิจารณา ประชุม และดำเนินการ 2.ทีมสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหารในการนั่งให้เหมาะสม รวมถึง การขีดเส้น การกำหนดจัดทางเข้าออกโรงอาหารใหม่ เพื่อให้เข้าทาง...

OEE คืออะไร Overall Equipment Effectiveness – OEE เป็นการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Availability, Performance และ Quality OEE = Availability x Performance x Quality Availability แสดงถึงสมรรถนะความพร้อมของเครื่องจักร (Down Time Loss) Availability = Operating Time / Planned Production Time Operating Time =  Planned production time - Un plan downtime Up plan down time เช่นเครื่องจักรเสีย...

หลักสูตร Risk Management Training          ระยะเวลา  1 วัน     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@pmcexpert.com, contact.pmcexpert@gmail.com หรือติดต่อ คุณสุขุม โทร 0846493836, 0652639655...

หลักสูตรหัวข้ออบรมระบบมาตราฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015   ข้อกำหนดระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015  requirement                                       ระยะเวลา 1 วัน การตรวจประเมินระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 Internal auditor                      ระยะเวลา 1 วัน การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Aspect)    ...

ISO9001: 2015 Requirement                                                   ระยะเวลา  1 วัน ISO9001: 2015 Internal audit                      ...

  หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน Food Safety Management System fundamental standards for foods & food supply chain GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) รหัส (Code) หลักสูตร (Course) ระยะเวลา FD-GMP-001 Good Manufacturing Practice (GMP) for Foods Industry 1 FD-GMP-002 Internal Audit to GMP for foods industry 2     integrate Food safety management system  รหัส (Code) หลักสูตร (Course) ระยะเวลา (วัน) FD-INT-001 Integrate of HACCP & BRC Global Food Standard & International Food...

รวมคอร์สออนไลน์ (Online Training) เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยบริษัท PMC Expert Co., Ltd. บริษัทฝึกอบรม Inhouse Training  โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001, ระบบบริหารงานคุณภาพยานยนต์ IATF16949, Food Safety System, ระบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001, ระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ISO45001, รวมถึงเรื่อง Risk Management โดยทางองค์กรสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม Microsoft team  หรือ  โปรแกรม Zoom โดยอาจารย์ผู้สอน สอนผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ พร้อมทั้ง Share  Slide รวมถึงการทำ Workshop  และทำการ Present   ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ สำหรับผู้เข้าอบรม สามารถอบรมผ่าน Computer ส่วนตัว หรือ...

Internet of Things (IoT) คืออะไร ได้เข้าไปทำ Business Plan ให้กับหลายๆบริษัท ซึ่งหลายบริษัทมีกลยุกธ์ เรื่องการนำ IoT มาใช้ที่บริษัท Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับโรงงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับการบริการหลังการขายก็มีการใช้ IoT เช่นบริการหลังการขายเกี่ยวกับลิฟท์...