PMC Expert | Sukhum Rattanasereekiat
4
archive,author,author-sukhumpmcexpert-com,author-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: Sukhum Rattanasereekiat

แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน ผมตั้งใจเขียนมาแชร์ให้ทุกๆคนเพื่อจะได้นำไปใช้ในองค์กรกันครับ ส่วนหนึ่งอ่านมาจากกรมควบคุมโรค กับ ตัวอย่างดีๆ จากการที่ไป Audit หรือ Consultมา สามารถแชร์ให้คนอื่นได้ครับ หรือใครมีตัวอย่างดีๆอยากแชร์ให้คนอื่นก็ได้ครับ ตั้งใจช่วยกันเพื่อให้สังคมและประเทศไทยเราติดเชื้อจาก COVID 19 น้อยที่สุด สุดท้ายไม่อยากให้คนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก หรือ คนในประเทศไทยติดเชื้อ COVID อีก. นโยบาย : พนักงานต้องไม่ติดเชื้อ และไม่หยุดงานเนื่องจากไวรัส COVID-19 1.การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อ “องค์กร” ทางองค์กรควรกำหนดให้มีผู้ประสานงานหลักและทีมงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบุคลากร ในทางปฎิบัติอาจมีการจัดทำ Organization chart เกี่ยวกับทีมแผนฉุกเฉิน อีกทั้งต้องมีการประมาณการผลกระทบ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด ซึ่งอาจจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานข่าวประจำวัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันเกี่ยวกับสถานะการณ์ภายนอก และการปฎิบัติตาม Procedure ภายใน และจัดทำแผนการติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน พร้อมทดสอบความพร้อมของแผน 2.การป้องกัน 2.1พนักงาน ผู้ประกอบการควรให้ความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่างกัน การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวม หน้ากากผ้า การใช้...

 เลขตัวถัง หรือ Vehicle Identification Number (VIN) ของรถแต่ละคันจะถูกระบุแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละคันจะประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจำนวนทั้งหมด 17 หลัก หากเลขตัวถังมีจำนวนหลักอยู่ระหว่าง 11-16 หลัก นั่นแปลว่ารถคันดังกล่าวถูกผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1981      ความหมายของเลข VIN แต่ละหลัก หลักที่ 1      ตัวเลขหรือตัวอักษรหลักแรกบ่งบอกถึงภูมิภาคที่รถคันนั้นถูกผลิตขึ้น ประกอบด้วย A - H ผลิตในทวีปแอฟริกา J - R ผลิตในทวีปเอเชีย (ยกเว้น O และ Q) S - Z ผลิตในทวีปยุโรป 1 - 5 ผลิตในทวีปอเมริกาเหนือ 6 - 7 ผลิตในนิวซีแลนด์ หรือ...

CE Marking หรือการประทับตรา   (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "Conformité Européene"  ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ "European Conformity") เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลและขั้นตอนในเรื่องมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรปภายใต้ระบบ New Approach Standardisation เพื่อปรับประสานมาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิก EU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเอื้ออำนวยต่อการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีในตลาดภายใน สามารถดูทางเว็ปไซท์ http://www.newapproach.org/  ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกันโดยหน่วยงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ EU ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย CEN – European Committee for Standardization CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI – European Telecommunications...

การลดความผิดพลาดด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ) FMEA ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการลดความเสี่ยง – ใช้ประเมินความเสี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความล้มเหลว – การดำเนินการป้องกันและตรวจจับ – การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง วัตถุประสงค์และข้อจำกัด ของ FMEA – การเพิ่มคุณภาพความน่าเชื่อถือความสามารถในการผลิตการบริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ – การลดต้นทุนการรับประกัน (Warranty Claim) – เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า – เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – ลดการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เพื่อลดข้อบกพร่อง และของเสียระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในบริษัท ข้อจำกัด  – พึ่งพาระดับความรู้ของทีมสรุปรายงานคุณภาพของ FMEA     ก่อนอื่นเลยที่เราจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ตามเราควรที่จะช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงปัญหา นั้นก็คือเราควรที่จะต้องมีทีมเพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำ  เมื่อมีทีมเพื่อไม่ให้เกิดคำถามว่า “เรียกกูมาทำอะไรวะ”...

วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพแบบง่ายๆ  (Quality Management System) 1) พูดในสิ่งที่คุณทำ ให้เรามีวิธีการเขียนวิธีการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้เป็นวิธีการหรือแนวทางปฎิบัติ อาจจะเขียนหรือเป็นรูปภาพแสดงขั้นตอนก็ได้ เช่น คู่มือการทำงาน WI, SOP ,แผนผังกระบวนการ Process Flow Diagram, แผนภูมิเต่า Turtle Diagram, กระบวนการ / ขั้นตอนการปฎิบัติงาน, แผนการควบคุม Control Plan, คำแนะนำในการทำงาน Condition Standard, Q-Point   2) ทำในสิ่งที่คุณพูด เราปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้เป็นขั้นตอนการทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ทดลองสรุปผลถ้าได้ผลรับตามที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานใหม่ 3) สามารถพิสูจน์ได้ เราสามารถแสดงหลักฐานว่าเราทำงานของเราตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สามารถทวนสอบกลับได้ถ้าหากว่าพบปัญหา หรือจะนำข้อมูลมาปรับปรุง บันทึก, แบบฟอร์มกระดาษ, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, SPC, ผลการตรวจสอบงาน เช่น ลึกหนาบาง, ป้าย สถานะการระบุ Lot เป็นต้น Visual Control...

7 Step approach for AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation จุดประสงค์:  เพื่อเป็นการกำหนด ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการใดจะรวมหรือจะไม่รวมในโครงการ FMEA – การระบุโครงการ – แผนโครงการ: (5T) – การระบุ FMEA พื้นฐานพร้อมบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)   Step 2: Structure Analysis วัตถุประสงค์: มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบุและแยกส่วนระบบการผลิตลงใน Process Items, Process step, Work Elements.   Step 3: Function Analysis วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดเกี่ยวกับฟังก์ชัน / ความต้องการที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ   Step 4: Failure Analysis วัตถุประสงค์:  ระบุสาเหตุความล้มเหลว...

จุดแตกต่างระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation การระบุขอบเขตโดยใช้ 5Ts for Defining project plan Step 2: Structure Analysis มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์   Step 3: Function  Analysis การเปลี่ยนแปลงมีการระบุ Function analysis เป็น 3 Levels สำหรับ DFMEA มีการระบุ Function ของ System, Sub System, Component Part (เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Parameter Diagram, Function...

TS-001 Introduction and Awareness ISO9001:2015 and IATF16949: 2016  Requirements (2 days) TS-001 ข้อกำหนด ISO9001:2015 and IATF16949: 2016   (2 days) TS-002 Refreshment for IATF16949: 2016 Requirements (1 day) TS-002 การทบทวนข้อกำหนด IATF16949: 2016 (1 day) TS-003 IATF16949:2016 Internal audit (2days) TS-003 การตรวจติดตามภายใน IATF16949:2016 (2days) TS-004 Basic Core Tools for IATF16949 (FMEA,MSA,SPC, APQP,PPAP) (2days) TS-005 Measurement System...

เรียน ตัวแทนฝ่ายบริหาร/คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนา Update FMEA (AIAG+VDA) 1st Edition บริษัท พีเอ็มซี เอ๊กเพิร์ท จำกัด ขอเชิญคณะทำงานเข้ารับการ Update FMEA 1st Edition (AIAG+VDA) ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องใบไม้ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท FMEA 1st Edition(AIAG VDA).jpg หากมีความประสงค์เข้าร่วมสัมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link https://forms.gle/GCwxTc7DThoAzRtQ9 กรณีต้องการให้เสนอเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ https://forms.gle/8iuE1s4NC8Hrgtew5 สนใจ Couse อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ http://pmcexpert.com/training-services/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0632644493 หวังว่าจะได้มีโอกาสให้ความรู้กับทีมงานและองค์กรเร็วๆนี้ ขอแสดงความนับถือ ทิวาวัลย์ จันทร์ตระกูล Business Development and Consultant Manager PMC Expert Ltd....

Connect ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในหลากหลายวิธี โดยเกือบทุก OEM แสดงให้เห็นว่ารถรุ่นของพวกเขาจะมีบทบาทในอนาคตที่เชื่อมโยงกัน เป็นที่ชัดเจนว่ารถที่เชื่อมต่อนั้นจะมีการพัฒนาในปี 2561  จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ารถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่จะส่งข้อมูลมากกว่า 25 กิกะไบต์ไปยังคลาวด์ทุกชั่วโมง  ตัวอย่างเช่น สำหรับเมอร์เซเดส - เบนซ์การเชื่อมต่อมีความหมายมากกว่าอินเทอร์เน็ตในรถ แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับรถของพวกเขาและอีกมากมาย Mercedes me portal และแอพ Mercedes me รวมข้อเสนอบริการและข่าวสารแบบดิจิตอลทั้งหมดไว้ด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการสาระบันเทิงทั้งหมดได้โดยตรงจากสาขาการเชื่อมต่อบริการการจัดหาเงินทุนความคล่องตัวและแรงบันดาลใจ การเข้าถึงยานพาหนะออนไลน์ยังเปิดโอกาสใหม่ให้กับภาคการขนส่ง Autonomous 34% ของผู้บริโภคคิดว่าปี 2030 เป็นปีที่ยานยนต์จะกลายเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ข่าวดีก็คือคนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ CES และ NAIAS กล่าวว่าภายในปี 2020 จะพบรถที่ขับเคลื่อนเองระดับ 2 ตามท้องถนน ในปี 2020 เราจะมีระบบอัตโนมัติบางส่วนในทุก ๆ ถนนในอเมริกาโดยมีรถยนต์ที่สามารถบังคับเร่งความเร็วและเบรกได้ในบางสถานการณ์ด้วยตัวเอง NVIDIA, Audi, Ford, BMW, Elon...