PMC Expert | Calibration Status
506
post-template-default,single,single-post,postid-506,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Calibration Status

Calibration Status

พาลูกไปโรงพยาบาล เห็นเครื่องให้น้ำเกลือกับเครื่องให้ oxygen เลยถามพยาบาลว่าเครื่องให้น้ำเกลือกับเครื่องให้ Oxygen มีการสอบเทียบหรือเปล่า พยาบาลหันมาทำหน้างงๆ แต่ตอบว่าเห็นมีตรวจเช็คเครื่องอยู่นะค่ะ
เลยแอบดู Calibration Status.

ถ้าตามข้อกำหนด ISO9001:2015 เรื่องการติดป้ายบ่งชี้เกี่ยวกับการสอบเทียบจะตรงกับ7.1.5.2 ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด

a) ทวนสอบหรือสอบเทียบ หรือทั้งสองอย่างตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือก่อนการใช้งานเทียบกับมาตรฐานการตรวจวัดระดับประเทศหรือระหว่างประเทศในกรณีที่ไม่มีมาตรฐาน พื้นฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบและการทวนสอบต้องได้รับการจัดเก็บ

b ) ชี้บ่งเพื่อกำหนดสถานการณ์สอบเทียบ

c) ป้องกันการปรับแต่ง การเสียหาย หรือความเสื่อมที่อาจจะทำให้สถานการสอบเทียบ และผลการวัดที่ตามมาไม่สามารถใช้ได้

 

การติด Sticker ถือเป็นการชี้บ่งสถานะการสอบเทียบ อาจจะชี้บ่งเป็นวันหมดอายุ หรือเป็นสีตามเดือนที่หมดอายุก็ได้ครับเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือรู้สถานะว่าเครื่องมือยังพร้อมจะใช้งานอยู่หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่  Calibration Due Date.

 

ผู้เขียน: สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ISO Consultant.