PMC Expert | Articles
20
archive,paged,category,category-articles,category-20,paged-6,category-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Articles

CE Marking หรือการประทับตรา   (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "Conformité Européene"  ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ "European Conformity") เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลและขั้นตอนในเรื่องมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรปภายใต้ระบบ New Approach Standardisation เพื่อปรับประสานมาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิก EU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเอื้ออำนวยต่อการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีในตลาดภายใน สามารถดูทางเว็ปไซท์ http://www.newapproach.org/  ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกันโดยหน่วยงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ EU ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย CEN – European Committee for Standardization CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI – European Telecommunications...

การลดความผิดพลาดด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ) FMEA ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการลดความเสี่ยง – ใช้ประเมินความเสี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความล้มเหลว – การดำเนินการป้องกันและตรวจจับ – การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง วัตถุประสงค์และข้อจำกัด ของ FMEA – การเพิ่มคุณภาพความน่าเชื่อถือความสามารถในการผลิตการบริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ – การลดต้นทุนการรับประกัน (Warranty Claim) – เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า – เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – ลดการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เพื่อลดข้อบกพร่อง และของเสียระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในบริษัท ข้อจำกัด  – พึ่งพาระดับความรู้ของทีมสรุปรายงานคุณภาพของ FMEA     ก่อนอื่นเลยที่เราจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ตามเราควรที่จะช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงปัญหา นั้นก็คือเราควรที่จะต้องมีทีมเพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำ  เมื่อมีทีมเพื่อไม่ให้เกิดคำถามว่า “เรียกกูมาทำอะไรวะ”...

วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพแบบง่ายๆ  (Quality Management System) 1) พูดในสิ่งที่คุณทำ ให้เรามีวิธีการเขียนวิธีการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้เป็นวิธีการหรือแนวทางปฎิบัติ อาจจะเขียนหรือเป็นรูปภาพแสดงขั้นตอนก็ได้ เช่น คู่มือการทำงาน WI, SOP ,แผนผังกระบวนการ Process Flow Diagram, แผนภูมิเต่า Turtle Diagram, กระบวนการ / ขั้นตอนการปฎิบัติงาน, แผนการควบคุม Control Plan, คำแนะนำในการทำงาน Condition Standard, Q-Point   2) ทำในสิ่งที่คุณพูด เราปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้เป็นขั้นตอนการทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ทดลองสรุปผลถ้าได้ผลรับตามที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานใหม่ 3) สามารถพิสูจน์ได้ เราสามารถแสดงหลักฐานว่าเราทำงานของเราตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สามารถทวนสอบกลับได้ถ้าหากว่าพบปัญหา หรือจะนำข้อมูลมาปรับปรุง บันทึก, แบบฟอร์มกระดาษ, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, SPC, ผลการตรวจสอบงาน เช่น ลึกหนาบาง, ป้าย สถานะการระบุ Lot เป็นต้น Visual Control...

7 Step approach for AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation จุดประสงค์:  เพื่อเป็นการกำหนด ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการใดจะรวมหรือจะไม่รวมในโครงการ FMEA – การระบุโครงการ – แผนโครงการ: (5T) – การระบุ FMEA พื้นฐานพร้อมบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)   Step 2: Structure Analysis วัตถุประสงค์: มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบุและแยกส่วนระบบการผลิตลงใน Process Items, Process step, Work Elements.   Step 3: Function Analysis วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดเกี่ยวกับฟังก์ชัน / ความต้องการที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ   Step 4: Failure Analysis วัตถุประสงค์:  ระบุสาเหตุความล้มเหลว...

จุดแตกต่างระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation การระบุขอบเขตโดยใช้ 5Ts for Defining project plan Step 2: Structure Analysis มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์   Step 3: Function  Analysis การเปลี่ยนแปลงมีการระบุ Function analysis เป็น 3 Levels สำหรับ DFMEA มีการระบุ Function ของ System, Sub System, Component Part (เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Parameter Diagram, Function...

Connect ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในหลากหลายวิธี โดยเกือบทุก OEM แสดงให้เห็นว่ารถรุ่นของพวกเขาจะมีบทบาทในอนาคตที่เชื่อมโยงกัน เป็นที่ชัดเจนว่ารถที่เชื่อมต่อนั้นจะมีการพัฒนาในปี 2561  จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ารถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่จะส่งข้อมูลมากกว่า 25 กิกะไบต์ไปยังคลาวด์ทุกชั่วโมง  ตัวอย่างเช่น สำหรับเมอร์เซเดส - เบนซ์การเชื่อมต่อมีความหมายมากกว่าอินเทอร์เน็ตในรถ แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับรถของพวกเขาและอีกมากมาย Mercedes me portal และแอพ Mercedes me รวมข้อเสนอบริการและข่าวสารแบบดิจิตอลทั้งหมดไว้ด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการสาระบันเทิงทั้งหมดได้โดยตรงจากสาขาการเชื่อมต่อบริการการจัดหาเงินทุนความคล่องตัวและแรงบันดาลใจ การเข้าถึงยานพาหนะออนไลน์ยังเปิดโอกาสใหม่ให้กับภาคการขนส่ง Autonomous 34% ของผู้บริโภคคิดว่าปี 2030 เป็นปีที่ยานยนต์จะกลายเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ข่าวดีก็คือคนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ CES และ NAIAS กล่าวว่าภายในปี 2020 จะพบรถที่ขับเคลื่อนเองระดับ 2 ตามท้องถนน ในปี 2020 เราจะมีระบบอัตโนมัติบางส่วนในทุก ๆ ถนนในอเมริกาโดยมีรถยนต์ที่สามารถบังคับเร่งความเร็วและเบรกได้ในบางสถานการณ์ด้วยตัวเอง NVIDIA, Audi, Ford, BMW, Elon...

การตัดสินใจ  (Decision Making) เป็นกระบวนการของการเลือกโดยการระบุการตัดสินใจรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการตัดสินใจทางเลือก การใช้กระบวนการตัดสินใจทีละขั้นตอนสามารถช่วยให้คุณทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรอบคอบมากขึ้นโดยการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำหนดทางเลือก   7 ขั้นตอนสำหรับการตัดสินใจ 1.ระบุการตัดสินใจ ขั้นตอนแรกในการตัดสินใจที่ถูกต้องคือการตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและตัดสินใจที่จะแก้ไข ระบุสาเหตุที่การตัดสินใจนี้สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าหรือเพื่อนพนักงานของคุณ 2.รวบรวมข้อมูล. ต่อไปก็ถึงเวลารวบรวมข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ตามข้อเท็จจริงและข้อมูล สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการตัดสินคุณค่าโดยกำหนดว่าข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจพร้อมด้วยวิธีที่คุณจะได้รับ ถามตัวเองว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะทำการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหาคนที่ต้องการมีส่วนร่วม 3.ระบุทางเลือก เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็ถึงเวลาระบุวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่คุณมี เป็นไปได้ว่าคุณจะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันเมื่อต้องตัดสินใจดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีตัวเลือกมากมาย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าแนวทางการดำเนินการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4.ชั่งน้ำหนักหลักฐาน ในขั้นตอนนี้คุณจะต้อง "ประเมินความเป็นไปได้การยอมรับและความปรารถนา" เพื่อทราบว่าทางเลือกใดดีที่สุดต้องสามารถชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียจากนั้นเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด อาจเป็นประโยชน์ในการค้นหาความเห็นที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหา บางครั้งเราสามารถใช้ QC New 7 Tools ที่เรียกว่า Priority Matrix มาให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ 5.เลือกระหว่างทางเลือกอื่น เมื่อถึงเวลาที่จะตัดสินใจให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่คุณเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทางเลือกต่างๆได้ในขณะนี้เมื่อคุณเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เริ่มปฏิบัติ. 6.ถัดไปคุณจะต้องสร้างแผนสำหรับการนำไปใช้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุทรัพยากรที่จำเป็นและได้รับการสนับสนุนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การทำให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการตามแผนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 7. ทบทวนการตัดสินใจของคุณ ขั้นตอนที่มักถูกมองข้าม แต่สำคัญในกระบวนการตัดสินใจคือการประเมินการตัดสินใจของคุณเพื่อประสิทธิภาพ ถามตัวเองว่าคุณทำอะไรได้ดีและจะปรับปรุงอะไรได้บ้างในครั้งต่อไป   Sukhum Rattanasereekiat Quality Management Trainer and Consultant. www.pmcexpert.com #pmcexpert.co.th   ที่มา...

มารู้จัก Lean Spare Part กัน. อะไหล่เป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร ผู้ผลิตควรมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นอยู่ในมืออย่างน้อยทำให้มั่นใจได้ว่าจะอะไหล่สามารถซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรที่สำคัญ แต่การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่มีมากกว่าการมีช่วงของชิ้นส่วนให้พร้อม เช่นการกำหนด min max ที่จำเป็น การตรวจเช็คจำนวน การให้มั่นใจว่ามีของตรงกับระบบ จัดเก็บหาง่าย สะดวก เช็คสต๊อกได้รวดเร็ว ถูกต้อง. เหมือนกับตัวอย่างในรูปจัดหมวดหมู่ ทำเป็นตู้ใส เพื่อหาของ และตรวจเช็คสต๊อกโดยไม่ต้องเปิดตู้ ลดเวลาในการเตรียมของเพื่อใช้ในการซ่อม ได้ทั้งเพิ่ม MTTR และลด MTTR. สุขุม รัตนเสรีเกียรติ ผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ #pmcexpert.co.th ...

มารู้จัก MTTR กัน. MTTR ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม เวลาตั้งเป้าหมายยิ่งตั้งค่าน้อยยิ่งดี การทำการซ่อมให้เร็วก็อาจจะได้จากประสบการณ์การซ่อม การเก็บข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการซ่อม รวมถึงการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการซ่อม. เหมือนกับตัวอย่างจะเป็นตู้รถเข็น ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย การทำให้ตู้ใส เพิ่อให้มองเห็นตรวจเช็คอุปกรณ์ง่าย Mean time to repair (MTTR) is a basic measure of the maintainability of repairable items. It represents the average time required to repair a failed component or device.Expressed mathematically, it is the total corrective maintenance time for...

Statistical Process Control (SPC) ในวิดีโอนี้ เป็น Special Cause or Common Cause?     ในทางสถิติแล้วความผันแปรคือสิ่งปกติ Variation is Common. เช่น พี่น้อง เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันความสูงก็ไม่เท่าเทียมกัน ชิ้นงาน Machine กลึงออกมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้ไม่เท่ากันทุกตัว งานที่ฉีดพลาสติกออกมาจากเครื่องเดียวกัน ชั่งนำ้หนักก็หนักไม่เท่ากันทุกตัว   การที่ Output ได้ผลลัพท์ไม่เท่ากัน เนื่องจากในกระบวนการ(Input, Process)มีความผันแปรนั้นเอง อาจจะเกิดจากความผันแปรของ Man, Machine , Method, Material, Measurement, Environment ที่มีความผันแปร.   แต่ในทางสถิติแบ่งความผันแปรออกเป็น 2 แบบ คือ Common Cause และ Speical Cause   Common Cause คือ เป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานแตกต่างกันเนื่องมาจาก สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น...