PMC Expert | Employee Engagement
646
post-template-default,single,single-post,postid-646,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Employee Engagement

Employee Engagement

Employee Engagement

จากที่ได้ไปให้คำปรึกษาในหลายๆที่ ก็มีคำถามว่า

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานเรารักองค์กร?

พนักงานเราคิดว่าเขามีส่วนร่วมในการทำงานและปรับปรุงองค์กร?

จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานอยากจะทำงานกับบริษัท?

อาจจะมีหลายเครื่องมือท่ีจะค้นหาคำตอบเหล่านี้ หนึ่งในนั้นที่ผมชอบคือ แบบสอบถามโดยใช้คำถามตามแนวทาง Gallup ‘s Q12.

 

Gallup ‘s Q12  Employee Engagement Findings.

 1. ฉันรู้ดีว่าบริษัท คาดหวังอะไรจากงานที่ฉันทำ
 2. ฉันมีเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานซึ่งช่วยให้ฉันทำงานได้ผลดี
 3. ในที่ทำงาน ฉันมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดทุกวัน
 4. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาฉันได้รับการชื่นชม หรือ จากการทำงานที่ดี
 5. หัวหน้าของฉันหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงความห่วงใย ใส่ใจในตัวฉัน
 6. มีคนในที่ทำงานกระตุ้นและส่งเสริมให้ฉันมีการพัฒนา
 7. ในที่ทำงาน ความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับ
 8. ภารกิจและเป้าหมายของบริษัททำให้ฉั้นรู้สึกว่างานที่ฉันทำอยู่นั้นสำคัญ
 9. เพื่อนร่วมงานของฉันมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
 10. ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงาน
 11. ในช่วง 6  เดือนที่ผ่านมา มีคนที่ทำงานพูดคุยกับฉัน เรื่องความก้าวหน้าของฉัน
 12. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้ และเติบโตในงาน

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอย่างไรกับองค์กร สิ่งที่องค์กรยังขาดอยู่คือเรื่องอะไร

ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาปรับปรุงองค์กรให้พัฒนาขึ้นได้ต่อไป

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ