PMC Expert | Gemba
905
post-template-default,single,single-post,postid-905,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Gemba

Gemba

Gemba คืออะไร

ในภาษาญี่ปุ่น Gemba แปลว่า “สถานที่จริง” ในธุรกิจสถานที่จริงหมายถึงพื้นที่ที่มีการสร้างมูลค่า  แต่สำหรับการผลิตหมายถึงพื้นที่ในโรงงาน หรือที่หน้างานที่เราปฎิบัติงาน Shop Floor ฯลฯ แนวคิดของ Gemba ในการผลิตแบบลีนก็คือฝ่ายบริหารต้องไปที่โรงงานเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่มองเห็นได้ ปัญหาการผลิต

สำหรับบางโรงงานประกอบรถยนต์เช่น  GM ก็จะมีมาตรฐานเรื่อง  Layered Process Audit  คือให้หัวหน้า ผู้จัดการ หรือ ระบบผู้บริหารได้มีโอกาสไป  Gemba   ตรวจสอบที่หน้างานจริง โดยใช้ใบตรวจสอบเดียวกันเพื่อเป็นการทวนสอบกระบวนการในการผลิตว่ายังดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่หรือไม่


Gemba นำไปใช้อย่างไร
Gemba เป็นกระบวนการทีละขั้นตอน:

วิศวกรไปที่พื้นที่การผลิตเพื่อสังเกตุกระบวนการ
วิศวกรรวบรวมข้อมูลและเข้าใจงานที่ทำ
วิศวกรถามคำถาม
วิศวกรเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีแก้ไข
Gemba Walks พนักงานเดินโรงงานตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นและพิจารณาว่ามีปัญหาใด ๆ หรือไม่ ในปรัชญาการจัดการแบบลีนพนักงานคาดว่าจะทำ Gemba Walks อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 

Gemba  ยังสามารถใช้ได้กับการที่ไปค้นหาปัญหา หรือ สาเหตุ สำหรับงาน   Claim/ complaint    หรือกิจกรรม   QCC  อีกด้วย

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ

Trainer Quality Management System/ QCC