PMC Expert | Jidoka
886
post-template-default,single,single-post,postid-886,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Jidoka

Jidoka

Jidoka คืออะไร
Jidoka ถูกคิดค้นในปี 2439 และถูกใช้เพื่อหยุดกระสวยของเครื่องทอผ้าอัตโนมัติในกรณีที่ด้ายแตก สิ่งนี้ไม่เพียงลดจำนวนข้อผิดพลาดเมื่อทำเกลียวเท่านั้นยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกันแทนที่จะต้องดูเพียงเครื่องเดียวในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด มันเป็นระบบอัตโนมัติที่มีองค์ประกอบเป็นมนุษย์

หลักการของ Jidoka คืออะไร?
หลักการสามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน:

1. ค้นพบความผิดปกติหรือปัญหา
2.หยุดกระบวนการดำเนินการ
3.แก้ไขปัญหา
4.ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
นวัตกรรมหลักที่ Jidoka นำมาสู่การผลิตแบบลีนคือความคิดในการตรวจสอบปัญหาการผลิตในช่วงกลางของกระบวนการมากกว่าในตอนท้าย

การตรวจสอบตลอดกระบวนการผลิตสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ.

เมื่อเกิดความผิดพลาดในการผลิต ก็จะเปิดสัญญาณไฟเพื่อให้ทราบปัญหา และผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข จะเห็นว่าหลักการนี้ก็จะช่วยให้ปัญหาถูกดักจับในการะบวนการ และ ลดของเสียที่น่าจะเกิดขึ้นหลุดไปถึงลูกค้า

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ

PMC Expert Co. Ltd.