PMC Expert | Kaizen
862
post-template-default,single,single-post,postid-862,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Kaizen

Kaizen

ไคเซ็นคืออะไร
ไคเซ็นเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับ“ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” คำนี้หมายถึงกิจกรรมที่ปรับปรุงทุกฟังก์ชั่นของธุรกิจและโดยทั่วไปจะใช้กับการผลิต แต่สามารถใช้เพื่อให้ธุรกิจเกือบทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตามคำนิยามไคเซ็นรวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานสายการประกอบและสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการขนส่ง เครื่องมือการผลิตแบบลีนถูกใช้ครั้งแรกโดยญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นอิทธิพลสำคัญของหนังสือ“ The Toyota Way”

เป้าหมายของไคเซ็นคืออะไร?
ไคเซ็นพยายามปรับปรุงกระบวนการที่ได้มาตรฐานเพื่อกำจัดของเสียแก้ไขปัญหาเวิร์กโฟลว์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

ไคเซ็นใช้อย่างไร? โดยทั่วไปแล้ววิธีการไคเซ็นนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก:

1.ระบุพื้นที่ปัญหาที่จะได้รับการมุ่งเน้น
2.ใช้วิดีโอเทปเพื่อวิเคราะห์วิธีการในปัจจุบัน
3.ทดสอบและประเมินผลวิธีการปรับปรุง

4.ดำเนินการปรับปรุง
5. วิเคราะห์ผลลัพธ์และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 

ไคเซ็นเหมาะสมกับอะไรมากที่สุด?
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในความเป็นจริงระบบการผลิตของโตโยต้าสร้างเครื่องมือเพื่อการปรับปรุง หากมีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตบุคลากรสายการประกอบของโตโยต้าและหัวหน้างานของพวกเขาจะหยุดกระบวนการผลิตและเริ่ม Kaizen

สำหรับการ  Kaizen อาจจะเริ่มจากการปรับปรุงอย่างง่ายๆ เช่น  ผู้เขียนไปทานก๋วยจับร้านประจำ  วันหนึ่งแม่ค้าเปลี่ยนราคาจาก 30 บาทมาเป็น  35 บาท แม่ค้าได้ทำโน๊ตกระดาษแข็งเขียนราคา แม่สูตรคูณ  35   เวลามีคนสั่งหลายๆถุงก็จะหยิบกระดาษมาดูว่าราคารวมเท่าไร  ซึ่งผมมองว่าการทำโน๊ต ราคาเพื่อใช้คิดเงินก็คือเป็นการ  Kaizen ประเภทหนึ่ง

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษา และ  Trainer  บริษัท PMC Expert Co,Ltd.