PMC Expert | One-Piece Flow
864
post-template-default,single,single-post,postid-864,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

One-Piece Flow

One-Piece Flow

การไหลแบบชิ้นเดียว (One-Piece Flow) คืออะไร
One-Piece Flow คือลำดับของผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านกระบวนการที่เป็นหนึ่งหน่วยในเวลาเดียวกัน การไหลของชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบแบทช์ซึ่งมีการสร้างผลิตภัณฑ์จำนวนมากในครั้งเดียวและถูกส่งผ่านกระบวนการผลิตเป็นชุดหรือกลุ่ม ใน One-Piece Flow นั้นจะเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์เองมากกว่าการรอการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ข้อดีของ One-Piece Flow คืออะไร
ข้อดีคือ:

1.ความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องก่อนหน้านี้และแม่นยำยิ่งขึ้น
2.ความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการปรับแต่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.ลดต้นทุนด้วยการกำจัดของเสีย
4.ลดปริมาณงานที่ทำอยู่เพื่อให้แต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ง่ายต่อการคาดการณ์เวลาการจัดส่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัท สามารถเลือกใช้ One-Piece Flow หรือลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแบทช์ และการทำงานแบบ  One-Piece Flow จะช่วยลดการทำงานเป็น Batch จำนวนการเก็บ  Stock  ก็จะน้อยลง ความเสี่ยงที่จะมีงาน    Dead  Stock   ก็จะน้อยลงเมื่อลูกค้าเลิกสั่ง part.

การจัดสายการผลิตแบบ One-Piece Flow ก็จะลดจำนวน  Lead   Time  ในการผลิตเช่น

ถ้าเรามี 3 Process.  แต่ละ Process ใช้เวลาในการผลิต   1  นาที  (Cycle time = 1 Min) สำหรับไลด์การผลิตนี้จะมี   Lead time = 3  นาที

แต่ถ้าเรามีไลด็การผลิตอีกแบบที่ผลิตเป็นแบบแบทซ์  เช่น ถ้าเรามี 3 Process.  แต่ละ Process ใช้เวลาในการผลิต   1  นาที  แต่ว่าแต่ละกระบวนการจะต้องรอให้จบแผนการผลิตก่อนคือครบในแต่ละ Lot  ถึงจะไปผลิตที่กระบวนการถัดไปซึ่งใช้เวลา 1  วัน

สำหรับไลด์การผลิตนี้จะมี   Lead time =  2วัน กับอีก 3  นาที  (1min + 1 วันในการรอ + 1min +1 วันในการรอ + 1min)

ดังนั้นจะเห็นว่าการออกแบบไลด์แบบ One-Piece Flow  จะช่วยลด   Lead   Time  ในการผลิตด้วย

 

ผู้เขียน

Sukhum Rattanasereekiat

ที่ปรึกษา/trainer  ระบบบริหารคุณภาพ

PMC Expert Co., Ltd.