PMC Expert | Shisa Kanko, Error preventing โดยการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว
561
post-template-default,single,single-post,postid-561,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Shisa Kanko, Error preventing โดยการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว

Shisa Kanko, Error preventing โดยการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว

มารู้จัก Shisa Kanko, Error preventing
เราจะเห็นการชี้นิ้วในโรงงานเช่นการข้ามทางแยกต้องมีการชี้ซ้าย ขวา ด้านหน้า หรือการใช้ในการซ่อมบำรุงเช่นการชี้นิ้วไปที่เครื่องจักรว่าเครื่องจักรหยุดการทำงานจริงก่อนเข้าไปซ้อม หรือการทำขับรถ   Folk Lifeจะยกชิ้นงานหรือจะถอยหลังก็มีการชี้ หรือเปล่งเสียงว่าไม่มีรถหรือส่ิงกีดขวางที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ถ้าเรามีโอกาสได้ไปขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นพนักงานมีการชี้นิ้วเปล่งเสียงเช่นกัน โดยที่พนักงานขับรถไฟจะชี้นิ้วสัญญาณต่างๆ เช่น จ่อความเร็ว หรือที่ป้ายต่างๆเป็นต้น  ซึ่งเวลาทำอาจจะดูแปลกๆ แต่สามารถรถความผิดพลาดได้
มีการทดสอบเกี่ยวกับการทำงานโดยไม่มีการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว  กับการทำงานที่ต้องเปล่งเสียงและชี้นิ้ว ผลการทดลองเป็นที่น่าสนใจ โดย ถ้าเราทำเฉยไม่มีการเปล่งเสียงชี้นิ้ว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องของการทำทำงานอยู่ที่ 40% มีความผิดพลาดได้ง่ายกรณีงานที่ซับซ้อน  แต่ทำแบบ Pointing and Calling มีความถูกต้องถึง 100% เป็นเพราะอะไร
เหตุผลที่ 1. เพราะการชี้จะทำให้สิ่งที่เรา Focus หรือส่ิงของ กับตัวเราอยู่ใกล้กันมากขึ้น
เหตุผลที่ 2. การเปล่งเสียงเป็นการดึงดูดความสนใจ (By voicing , attract attention. ทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น
เหตุผลที่ 3 การที่เราเปล่งเสียงและชี้นิ้วไปข้างหน้าเป็นการกระตุ้นสมอง ทำให้เราสติจดจ่อในสิ่งนั้นๆ จึงทำให้เราทำงานผิดพลาดลดลง
สรุปคือเมื่อเรามีสติ เราก็ทำงานผิดพลาดลดลงนั้นเอง (Error preventing) ซึ่งถือว่า Pointing and Calling เป็นเครื่องมือที่ง่ายแต่ใช้ได้ผล