PMC Expert | Visual Management
890
post-template-default,single,single-post,postid-890,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Visual Management

Visual Management

การจัดการภาพคืออะไร?
การจัดการภาพเป็นเทคนิคการสื่อสารโดยใช้ภาพถ่ายทอดข้อความได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของการจัดการภาพคืออะไร?
วัตถุประสงค์ของการจัดการภาพคือ:

ชี้แจงของเสีย
แสดงปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายกว่า
ระบุเป้าหมายประสิทธิภาพของคุณอย่างชัดเจน
เพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างของการจัดการภาพ? การควบคุมสต็อก

บ่อยครั้งที่การจัดการทางสายตาสามารถปรับปรุงการสื่อสารและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ บางครั้งเครื่องช่วยมองเห็นอาจทำให้สับสนและจำได้มากเกินไป

Visual Management ที่ดีที่สุดใช้ที่ไหน

ใช้สำหรับกำหนดมาตรฐานหรือขั้นตอนในการทำงาน ก็สามารถทำได้ด้วยการกำหนดเป็นรูปภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น (Visual Aids) ตัวอย่าง WI  ที่เป็นรูปภาพ  หากต้องการประกอบหรือสร้างชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากหลายส่วนประกอบ  มันจะเข้าใจได้ดีกว่าในรูปแบบภาพมากกว่าที่จะอธิบายเป็นคำพูด เช่นถ้าเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่   IKEA   แล้วเราจะต้องประกอบเฟอร์นิเจอร์ คู่มือการประกอบเป็นรูปภาพก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่า ที่เป็นการอธิบายด้วยคำพูด

ที่มาอีเกีย:รูปการประกอบตู้ให้แน่นกับผนัง

 

Visual Control มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ยากที่จะอธิบายด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว  หลายๆ  WI  ปัจจุบันก็จะไม่ได้มีคำพูดอย่างเดียวแต่จะเป็นรูปภาพประกอบด้วย

หรือป้ายต่างๆ ถ้าเป็นรูปก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าเป็นคำพูด

Visual Management ยังสามารถใช้ได้กับงานซ่อมบำรุง เช่นการตรวจเครื่องจักรประจำวันเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

 

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบการจัดการด้านคุณภาพ