PMC Expert | Design for manufacturing (DFA) and Design for Assembly (DFM)
1104
post-template-default,single,single-post,postid-1104,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Design for manufacturing (DFA) and Design for Assembly (DFM)

Design for manufacturing (DFA) and Design for Assembly (DFM)

มารู้จัก DFA and DFM กัน
 
ตามข้อกำหนด IATF16949:2016 8.3.2.1 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมที่ต้องใช้แนวทางการใช้ความคิดที่มาจากหลากหลายสายงานได้แก่
b)กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต (ตัวอย่างเช่น DFM และ DFA) เช่น การพิจารณาการใช้ทางเลือกอื่นของการออกแบบและกระบวนการผลิต
 
DFM = Design for manufacturing
การออกแบบอย่างไรให้ผลิตง่ายๆต้นทุนในการผลิตต่ำ
DFA = Design for Assembly
การออกแบบอย่างไรให้ประกอบง่ายๆ เช่นวิธีการประกอบง่ายลง หรือ จำนวนชิ้นในการประกอบง่ายลง
 
มาดูตัวอย่างการผลิตใหม่ของ Tesla กันในเรื่อง DFM, DFA
 
เทสลาและการหล่อขนาดใหญ่ (Tesla and massive casting)
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Tesla มุ่งเน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วนหล่อที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิต
 
เราเห็นผลลัพธ์แรกของความพยายามนั้นที่ส่วนล่างของโมเดล Y
 
จากชิ้นส่วนโลหะงาน Press 70 ชิ้น แล้วต้องนำมาทำการ Spot Welding แต่ Tesla สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเพียงสองส่วนใหญ่ในรุ่น Y โดยเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการ Casting แทน (DFA)
 
และการที่มีชิ้นส่วนที่น้อยลงอย่างมากจาก 70 ชิ้น มาเหลือแค่ 2 ชิ้นทำในการผลิตเร็วขึ้น ต้นทุนในการผลิตต่ำลง และ Lead Time สั้นลง (DFM)
ด้านล่างเป็นรูปภาพโครงสร้างเดิมที่ใช้กระบวนการ  Press and Welding  ซึ่งมีชิ้นส่วนถึง  70  ชิ้น
 
สำหรับภาพด้านล่างจะเป็นภาพโครงสร้างและชิ้นส่วนที่ได้จากการ  Casting
 
ที่มารูปภาพ: https://bit.ly/38FgGqY
 
ผู้เขียน สุขุม รัตนเสรีเกียรติ
ที่ปรึกษาระบบ ISO9001 and IATF16949